Categorieën
Inflatie

Paniekvoetbal bij de ECB

De ECB heeft de inflatiedefinite verruimd. Het heeft weg van paniekvoetbal.

De ECB hanteert nu als maatstaf een gemiddelde inflatie voor de middellange termijn. Dat ligt iets hoger dan de eerdere raming van iets beneden de 2%.

De rente blijft het belangrijkste instrument voor het monetaire beleid. De PEPP-aankopen worden opgevoerd. Alles lijkt erop gericht om de economie gezond te houden. Er zal in toenemende mate worden gekeken naar klimatologische effecten alsof men wil zeggen dat extra maatregelen zullen worden genomen als dat in het belang is van het klimaat.

Maar wat blijkt. In vrijwel alle belangrijke economische landen staat de inflatie de komende 12 maanden onder druk, zo blijkt uit het model van Trading Economics. In de eurozone zal de inflatie volgens dat model met 42% dalen naar 1,1% Ook In Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje zal de inflatie niet boven de 2% staan. In Brazilië zal de inflatie halveren, maar in China zal die explosief stijgen. Ook de inflatie in de VS zal dalen en wel van 5% naar 3%.

Lagarde heeft tijdens de persconferentie aangegeven dat in de toekomst de kosten van woningbezit zal meewegen in de berekening van de inflatie. Waarom zou ze niet nog een stapje verder gaan door ook de kosten van geld en de bewegingen van aandelen (en andere effecten) meewegen?

Categorieën
Inflatie Research

Prijssprong inflatie. Wat te doen met aandelen en obligaties?

Prijzen in Amerika stijgen sterker dan verwacht. De inflatie in de VS steeg tot 5,0% in mei van 4,2% in april. De prijssprong wordt mede veroorzaakt door de economische crisis van vorig jaar door het coronavirus.

Beleggers moeten de komende jaren rekening houden met structureel hogere inflatie, waardoor onder meer hoog dividendaandelen interessant worden. Daarop wijzen Pascal Blanqué en Vincent Mortier, respectievelijk Group CIO en deputy-CIO bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Volgens Amundi is een combinatie van factoren de oorzaak van inflatoire tendensen, waaronder het conjunctuurherstel nu landen de pandemie onder controle proberen te krijgen en maatregelen loslaten.

Ook de enorme budgettaire stimulansen in de VS, knelpunten in de toeleveringsketen, een opgekropte vraag, opgepot spaargeld en opwaartse druk op de lonen leiden tot een hogere inflatie. ‘Bovendien zal president Bidens infrastructuurplan waarschijnlijk eind 2021 door het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd, waardoor het effect ervan zich vooral in 2022, 2023 en op langere termijn zal aftekenen.’

Grote gevolgen

De hogere inflatie heeft grote gevolgen voor beleggingen. Bij obligaties rechtvaardigen de stijgende rente en de inflatie een voorzichtiger en actievere houding ten aanzien van duration. Vooral de hoger gewaardeerde aandelen kunnen door de stijgende inflatie een deuk oplopen, waardoor Amundi nu een risico-neutrale houding hanteert.

In plaats daarvan moeten beleggers volgens Amundi de voorkeur geven aan de meerjarige rotatie van groeiaandelen naar waardeaandelen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Aandelen die blootgesteld zijn aan grondstoffen en infrastructuur, en aandelen met een hoog dividend kunnen interessant zijn tijdens hogere inflatie.

Categorieën
Inflatie Research

Fidelity: Diensteninflatie minder volatiel en duurzamer

Fidelity verwacht dat de inflatie van diensten minder volatiel en duurzamer zal zijn dankzij de recordniveaus van spaargelden en de heropleving van de economie. Een verdere stijging van de diensteninflatie kan de komende maanden belangrijke gevolgen hebben voor het algemene prijspeil in de VS, aldus Fidelity.

Vorige maand is de Amerikaanse CPI – een inflatiemaatstaf in de VS – in het snelste tempo in 13 jaar gestegen als gevolg van onder meer de stijgende energieprijzen en de heropleving van de economie.

De Grafiek van de Week van Fidelity kijkt naar de snelle prijsstijgingen van goederen als diensten in april. Volgens Fidelity International moeten beleggers vooral de inflatie van de dienstensector in de gaten houden. Diensten zijn immers goed voor 59% van de CPI. Dat is een veel groter aandeel dan de kerngoederen, die slechts een vijfde van het inflatiepakket uitmaken.

Categorieën
Inflatie Research

DWS: Sterke prijsstijgingen in 2021 en 2022

Europese consumenten krijgen flinke prijsstijgingen voor de kiezen. In 2021, maar waarschijnlijk ook in 2022. Dit komt door de stijging van grondstoffenprijzen, die na de daling van vorig jaar weer terugkeren op ‘normale’ niveaus, maar ook zeker door de olieprijs: het afrekenen aan de pomp zal duurder worden. Dat stelt Martin Moryson, hoofdeconoom Europa bij vermogensbeheerder DWS.

Volgens Moryson moet goed worden gekeken naar de afzonderlijke componenten van het inflatiecijfer. Al jaren spelen de prijsschommelingen van goederen daar vrijwel geen rol meer in: globalisering, productiviteitsstijgingen door automatisering, en digitalisering hebben de productiekosten aanzienlijk doen dalen en het prijszettingsvermogen van producenten en detailhandelaren ingedamd. “De enige sector die de inflatie echt kan opstuwen is de dienstensector”, stelt Moryson. “De kans dat er sprake zal zijn van sterke loonstijgingen tegen een achtergrond van hoge werkloosheid, zowel zichtbare als verborgen, is te verwaarlozen.”

Koopkracht

Op de lange termijn kan de vergrijzing wel voor behoorlijk veel inflatoire druk zorgen. De groei van de beroepsbevolking zal stagneren of zelfs scherp dalen. Dit wordt waarschijnlijk niet gecompenseerd door de groei van de arbeidsproductiviteit waardoor het volgende effect optreedt: gepensioneerden blijven wel consumeren, maar dragen niet meer bij aan de aanbodzijde van de economie, waardoor er een tekort komt aan de aanbodzijde in combinatie met een toegenomen vraag. “Dat zijn de ingrediënten voor een stijging van de inflatie.”

Maar of die inflatoire druk zich daadwerkelijk in inflatie vertaalt, hangt voor een groot deel af van de centrale banken. Een vergrijzende samenleving zit namelijk niet te wachten op inflatie, omdat de koopkracht van de gepensioneerden over het algemeen daalt wanneer ze niet meer meedoen aan het arbeidsproces en het pensioen niet meestijgt met de hogere prijzen.

Fed bouwt eerder af dan ECB

Wat obligaties betreft, ziet Moryson verschillende ontwikkelingen in Europa en de VS. De centrale banken maken zich nog niet al te druk over de stijging van de inflatie. Zij focussen met name op financieringsvoorwaarden en werkgelegenheid. Derhalve zullen de nominale rentetarieven waarschijnlijk slechts geleidelijk omhooggaan. In de VS is de nominale rente in een jaar tijd gestegen van 0,5 procent tot 1,7 procent. De Fed heeft laten weten dat het geen moeite heeft met een tijdelijke inflatie van iets boven de 2%. Moryson denkt dat de Fed haar obligatie-opkoopprogramma eerder afbouwt dan de ECB. “Als de inflatie op middellange termijn laag blijft, heeft ook de nominale rente niet veel ruimte om op te lopen”, verwacht Moryson.

Voor aandelen is het belangrijk om te kijken naar de winst- en waarderingstrends, stelt de DWS-econoom. Moryson denkt dat de meeste bedrijven in de wereldwijde aandelenindices in staat zijn om de druk op de marges als gevolg van de stijgende prijzen van grondstoffen en andere kosten te compenseren door die door te berekenen en efficiënter te werk te gaan. “Voor de aandelenkoersen is de situatie nog onduidelijk. Zolang de nominale rentevoeten niet stijgen en de reële rentevoeten- uit het rood in het zwart schieten, is het onwaarschijnlijk dat aandelenkoersen onder druk komen te staan. Pas als de nominale rentevoeten richting de 3% gaan en ondubbelzinnig leiden tot een positieve reële rente, kunnen obligaties opnieuw een echt beleggingsalternatief worden ten koste van aandelen”, besluit Moryson.

Categorieën
Inflatie

Niets aantrekken van inflatiespook

Beleggers worstelen met de inflatie. Hoe speel je daarop in? Hoe scherm je de inflatierisico’s af. Is de angst terecht?

Categorieën
Inflatie Research

Inflatie

Is de vrees voor inflatie of zelfs hyperinflatie, als een eeuw geleden, gerechtvaardigd? De Visie van Volker Schmidt, Senior Portefeuille Manager bij Ethenea.

Categorieën
Inflatie Research

ING: Inflatievrees

Als er eenmaal voldoende is gevaccineerd en de economieën weer kunnen worden heropend dan zou de inflatie wel eens flink kunnen gaan oplopen. De vraag is hoe beleggers hierop zullen reageren. De Visie van Maarten Leen, econoom ING.

Categorieën
Inflatie Rente

Markten worden rijp gemaakt voor een stijging van inflatie en rente

Fed-president Powell heeft gisteren gezegd dat hij de rente niet ziet stijgen zolang de inflatie laag blijft. Het is een nietszeggende uitspraak.

Categorieën
Inflatie Monetair

Deflatie?

De huidige inflatieverwachtingen in de VS lopen wellicht vooruit op het herstel van de reële economie, zo stelt Fidelity International bij zijn Grafiek van de Week. Fidelity verwijst daarvoor naar factoren als de M2 geldsnelheid, maar ook naar de koopkracht en de spaardrang van de Amerikaanse consument, de olieprijs en de vraag in de reissector.

Categorieën
Inflatie Research

Wat gaat de ECB doen aan ‘gemiddelde inflatie’

De Federal Reserve heeft met de aanpassing van de beleidsdoelstelling naar ‘gemiddelde inflatie’ een nieuw hoofdpijndossier gecreëerd voor de Europese Centrale Bank, omdat het de dollar drukt ten opzichte van de euro.