Het masterplan van Doegin voor Rusland

Wat drijft Rusland? Een voor het Westen verontrustende vraag, nu het land weer een belangrijke rol op het wereldtoneel opeist. Achter de schermen van het Kremlin neemt de invloed toe van ideoloog en filosoof Aleksandr Doegin. De Doegin-doctrine luidt dat de Amerikaanse wereldhegemonie moet worden gebroken, en dat Rusland de enige is die dat kan.

Lees hier verder: https://www.filosofie.nl/de-man-achter-ruslands-schimmige-wereldpolitiek