Zelfs als inflatie na 2021 daalt, gaat werkende er flink op achteruit

In Duitsland 3,9%, 2,7% in Nederland, 4,7% in België, 3% in de hele eurozone, 5,4% in de Verenigde Staten. Dat is de laatste stand van zaken als we het over inflatie hebben. Dat die cijfers in de komende maanden verder zullen stijgen, is net zo zeker als dat de zon elke ochtend opkomt.

In zowel de eurozone als de VS streven de centrale banken naar zo’n 2% inflatie per jaar. Zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Amerikaanse Fed gaven echter onlangs onomwonden aan voorlopig de rentes op 0% te houden en voor meer dan €100 miljard respectievelijk dollars per maand aan obligaties te spenderen. Dat is omgerekend zo’n slordige 40.000 euro of dollar per seconde!

Dat beide centrale banken geen monetaire vin willen verroeren, ondanks dat de geldontwaarding ruim boven de genoemde 2% ligt, heeft als reden dat ze beide menen dat de inflatie in 2022 weer zal terugvallen naar 2%. De stijging die we dit jaar meemaken, komt voornamelijk door eenmalige factoren en statistische effecten na de coronarecessie van vorig jaar.

Eenmalige en statistische effecten ebben inderdaad per definitie weg na enige tijd.

Stel dat de inflatie inderdaad volgend jaar terugvalt naar 2% of ietsje meer, iets waarvan ik niet zo zeker van zou zijn als een centrale bankier overigens. Inflatie die zakt klinkt als goed nieuws voor de modale Nederlander, Duitser, Belg, Amerikaan etcetera. Toch is de kans dat ondanks dat goede nieuws, diezelfde modale Nederlander et cetera de komende jaren erop achteruit zal gaan!

Stel, om het simpel te houden, dat een werkende €100 als loon ontvangt begin 2021 en dat het mandje goederen en diensten waar hij/zij zijn/haar geld aan uitgeeft ook €100 kost. Als het loon dit jaar met circa 2% stijgt (In Nederland gebeurt dat, in Duitsland bedraagt de loonstijging per jaar doorgaan circa 1,5%) en de prijzen met 4%, dan zijn de inkomsten opgelopen naar €102 en de kosten naar €104. Ofwel: een werkende gaat erop achteruit.

Schijn bedriegt

Stel nu dat de inflatie in 2022, 2023 en 2024 elk jaar op 2% uitkomt en het loon ook elk jaar met 2% stijgt. De in 2021 opgelopen schade wordt niet ingehaald, maar de achterstand wordt in ieder geval niet groter, lijkt het wel. En die schijn bedriegt.

Doordat in 2021 de inflatie eenmalig 2 procentpunt hoger is dan de loonstijging, werpt dat een werkende niet alleen eenmalig terug maar zorgt ervoor dat hij, ook als de loonstijging in de jaren erna de inflatie keurig volgt, er verder op achteruit gaat. De verklaring is dat 2% stijging van de inflatie meer is, in euro gemeten, dan 2% stijging van het loon.

2% Inflatie is namelijk 2% van €104 terwijl 2% loon erbij 2% van €102 is. In 2022 zou het mandje goederen en diensten €106,06 kosten, terwijl het loon €104,04 zou bedragen. Een simpel rekensommetje leert dat je als werkende daardoor in 2022 verder teruggeworpen wordt en dat dat vervolgens in 2023 en 2024 herhaald wordt.

De eenmalig hogere inflatie dan de loonstijging in 2021 betekent daarmee niet alleen blijvende achterstand maar toenemende achterstand, óók als de inflatie terugzakt en loonstijging de inflatie bijhoudt. Hierbij vergeet ik voor het gemak dat de échte inflatie voor een werkende doorgaans hoger is dan de werkelijke cijfers laten zien, omdat veel zaken waar hij/zij geld aan besteedt in de officiële cijfers niet meetellen.

Ik vergeet ook even voor het gemak dat de overheid via hogere c.q. nieuwe heffingen en belastingen een deel van de loonstijging afroomt. En ik neem voor het gemak ook aan dat de inflatie in de jaren na 2021 elk jaar 2% zal bedragen.

Dit is overigens niets nieuws, sinds 1971 gebeurt het structureel bij een grote groep mensen, wat voor het fenomeen ’werkende armen’ heeft gezorgd, een term die niet voor niets in de ondertitel van mijn nieuwe boek ’Keerpunt 1971’ voorkomt.

Het monetaire beleid zorgt daardoor voor toenemende ongelijkheid, iets wat, oh ironie, de centrale bankiers anno 2021 willen bestrijden door het huidige beleid, dat dus de ongelijkheid veroorzaakt en vergroot, voort te zetten. Dat op zijn beurt blijkt allerlei andere, zowel economische als niet-economische, gevolgen te hebben.

Deze column is 1 september jl. gepubliceerd in Dft.nl

Het bericht Zelfs als inflatie na 2021 daalt, gaat werkende er flink op achteruit verscheen eerst op OHV.

SourceCategories: Research