Wat zijn mooie Nederlandse dividendaandelen

Dividendbeleggers in de Westerse ontwikkelde markten zijn overladen met aankondigingen van dividendverlagingen en zelfs het geheel opschorten van de dividenuitkering, aangezien bedrijven eerst de aanslag op hun winst door Covid-19 en de lockdowns moeten verwerken.

Dan Carter, fondsmanager bij Jupiter Asset Management, stelt zichzelf de volgende retorische vraag: Waar kunnen beleggers dan terecht om een aantrekkelijk inkomen uit hun aandelenportefeuille te halen?

De markten in de regio Azië-Pacific, Japan en zelfs elders in de opkomende markten lijken een aantrekkelijke optie voor dividendbeleggers. Om verschillende redenen, zoals een tendens naar sterkere bedrijfsbalansen, een minder grote economische impact van Covid-19 of een cultuur van het handhaven van dividendbetalingen, hebben deze markten in het algemeen kleinere dividendverlagingen gezien.

Financiële kracht van het Japanse bedrijfsleven is een groot pluspunt

De conservatieve manier waarop veel grote Japanse bedrijven worden gerund, vaak met een zeer geringe netto schuld, is iets wat veel waarnemers in de loop der jaren hebben gebruikt om de Japanse markt te bekritiseren. De huidige pandemie, waarbij zoveel bedrijven wereldwijd in hun dividenden snoeien of opschorten of zelfs met insolventie worden geconfronteerd, zorgt ervoor dat het hoge niveau van de financiële kracht van het Japanse bedrijfsleven plotseling minder als een inefficiëntie en meer als een sterkte wordt gezien, stelt.

Over toekomstige aandeelhoudersuitkeringen door Japanse bedrijven kunnen lastig harde uitspraken worden gedaan, puur omdat veel bedrijven hebben geweigerd om expliciete voorspellingen te doen. Zonder die gegevens is het volgens Carter beter om na te denken over de oorzakelijke factoren achter potentiële veranderingen in de dividenduitkeringen. Uiteindelijk zijn dit het vermogen om te betalen, als gevolg van de winst en de cashflow en de soliditeit van het financiële fundament, en de betalingsbereidheid, zoals bepaald door de bedrijfscultuur en de politieke en aandeelhoudersdruk.

Japanse bedrijven zijn goed in staat harde klappen van de pandemie op te vangen

Op het moment van schrijven heeft Japan het veel beter gedaan in de strijd tegen Covid-19 dan Europa en de VS, en de bedrijven in Japan zijn in het algemeen goed in staat om een economische terugval op te vangen. Sinds de wereldwijde financiële crisis hebben de stijgende winstgevendheid en een conservatieve aanpak van het financieel management de financiële draagkracht van het Japanse bedrijfsleven versterkt. Voor Carter lijkt het duidelijk dat Japan meer dan voldoende in staat is om de dividenduitkeringen op peil te houden.

Niemand is zeker van de mate waarin de winst in 2020 zal worden gedesinvesteerd als gevolg van de pandemie, maar duidelijk is wel dat tijdens de financiële crisis de totale nettowinst voor de TOPIX ongeveer nul was, terwijl de totale uitgekeerde dividenden slechts met 24% zijn gedaald, terwijl bijna 60% van de bedrijven hun dividenduitkering per aandeel gedurende die periode heeft gehandhaafd of verhoogd. Carter gaat er dus van uit dat ook de bereidheid van Japanse bedrijven om dividend uit te keren sterk zal blijven.

Dividendvooruitzichten voor Japanse bedrijven blijven op korte termijn goed

Over het geheel genomen zullen de dividendvooruitzichten voor Japan op korte termijn goed overeind blijven ten opzichte van veel andere grote economieën. Het feit dat dit, in ieder geval voor een deel, een functie is van conservatisme aan de top van het Japanse bedrijfsleven zal een ironische voldoening geven aan degenen die Japan terzijde geschoven hebben zien worden omdat Japanse managers "het niet vatten".

Top-10 Nederlandse aandelen met hoogste dividend

Een breken de periodes van normale dividenduitkeringen weer aan. Dan zal worden teruggegrepen naar hoe het ‘toen was’. De Top-10 Nederlandse aandelen met het hoogste dividendrendement is gebaseerd op de database van TradingView.