Waar zijn de rentemarkten mee bezig

We zijn nog steeds op weg naar een recessie, zo blijkt uit het renteplaatje.

In de onderstaande grafiek wordt de 20-jarige eurorente vergeleken met de 3-jarige, sterk afwijkend van de meer gebruikte vergelijking door economen van 10- versus 2-jarig. Uit de grafiek blijkt dat de 3-jarige rente sinds begin dit jaar boven de 20-jarige staat.

Deze situatie is des te opmerkelijker omdat zelfs voor en tijdens de crisis van 2008 de 20-jarige rente boven de 3-jarige stond. Het is alsof de markt er geen genoegen meeneemt dat er wellicht geen recessie komt en daardoor het renteverschil laat toenemen om de economie op haar knieën te krijgen zodat de centrale banken wel de rente moeten verlagen om de economie een impuls te geven.

Laten we hopen dat ik het bij het verkeerde einde heb. Het mag nooit zo zijn dat de markten het voor het zeggen hebben.

Categorised in: Markten, Rente