Waar en waarin beleggen

We hebben 90 indices, valuta’s en ETF’s gerangschikt op basis van de RSI op jaarbasis. Het beeld laat zien dat de opwaartse druk voor de korte rente blijft bestaan. Dat zal regelmatig voor onrust in de aandelenmarkt kunnen zorgen, omdat beleggers zich eerder laten leiden door de 10-jarige dan 30-jarige rente.

De scan maakt ook duidelijk dat brede indices de meeste kansen bieden. Turkije en Brazilië scoren hoog, maar daar zal niemand willen zitten vanwege de aanhoudende valutarisico’s en de dreiging van een geopolitiek isolement voor beide landen. Van de opkomende landen staat Indonesië er redelijk goed voor. De ETF’s gericht op vastgoed scoren goed.