Visie op rente en euro – Verdere verruiming door de ECB