Visie op rente en euro – Rente langer laag door nieuwe beleidsstrategie ECB

Visie ongewijzigd

  • De lange rente is in juli fors gedaald; wij verwachten een lichte verdere daling gedurende de rest van het jaar
  • De ECB heeft de nieuwe strategie voor het monetair beleid onthuld; hierdoor blijft de rente waarschijnlijk langer laag dan eerder verwacht
  • De dollar zal in 2022 sterker worden

[Download niet gevonden]

ECB wijzigt de strategie voor het monetair beleid

De ECB heeft in juli de nieuwe monetairbeleidsstrategie bekend gemaakt. Dat was eerder dan verwacht. In de nieuwe strategie is onder andere het inflatiedoel van de centrale bank verhoogd. De Raad van Bestuur van de ECB meent nu dat ‘prijsstabiliteit het best wordt gehandhaafd door een inflatie-doelstelling van 2% op middellange termijn na te streven’. Eerder was deze inflatiedoelstelling ‘onder, maar dicht bij 2%’.

De nieuwe doelstelling is symmetrisch. Dat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen van de inflatie ten opzichte van de doelstelling even ongewenst zijn. Daarnaast stelt de nieuwe strategie dat ‘wanneer de economie zich dicht bij de ondergrens van de nominale rentetarieven bevindt, bijzonder krachtige of volgehouden monetairbeleidsmaatregelen nodig zijn om diepgewortelde negatieve afwijkingen van de inflatiedoelstelling te vermijden. Dat kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt’. Al met al lijkt de nieuwe strategie te betekenen dat het monetair beleid langer accomoderend blijft dan eerder werd verwacht. Het lijkt goed mogelijk dat de rente tenminste gedurende de komende drie jaren nog ongewijzigd blijft.

Om de nieuwe strategie kracht bij te zetten heeft de ECB tijdens de beleidsvergadering van juli het beleidsinstrument van de forward guidance[1] aangepast. Hierbij werd gesignaleerd dat de beleidsrente langer op het huidige of een lager niveau zou blijven staan dan eerder werd gesuggereerd. Ook zouden de aankopen krachtens het APP[2] langer door blijven gaan. Het beleid ten aanzien van het PEPP[3] bleef ongewijzigd.

Lange rente fors gedaald, ramingen ongewijzigd

De lange rente is in juli fors gedaald. Dit was in lijn met onze verwachting dat de Duitse tienjaarsrente weer in de richting van de depositorente van de ECB zou bewegen. Wij verwachten dat de rente gedurende de rest van het jaar nog iets verder zal dalen. Hierbij zal de verwachte afname van de inflatie einde dit jaar ook een rol spelen. Wij verwachten dat noch de korte, noch de lange rente volgend jaar sterk zal veranderen.

Stijging van de dollar verwacht

In juli is de euro-dollarkoers per saldo niet veel veranderd. We verwachten dat de koers de rest van dit jaar rond het huidige niveau blijft bewegen. Voor 2022 rekenen wij echter weer op een verdere daling van EUR/USD. Ten eerste doet de Amerikaanse economie het beter dan die van de eurozone. Ten tweede zal de Amerikaanse centrale bank (de Fed) minder verruimingsgezind zijn dan de ECB.

[1] Met forward guidance worden de aanwijzingen bedoeld die een centrale bank geeft omtrent haar toekomstige rentebeleid
[2] Het oorspronkelijke Asset Purchase Programme dat momenteel EUR 20 miljard per maand bedraagt
[3] Het Pandemic Emergency Purchase Programme met een totaalbedrag van EUR 1.850 miljard

Het bericht Visie op rente en euro – Rente langer laag door nieuwe beleidsstrategie ECB verscheen eerst op Insights.

SourceCategories: Economie, Research