Visie op rente en Euro – Meer verruiming door de ECB

  • We hebben ons basisscenario voor de ECB aangepast
  • Economische vooruitzichten blijven negatief
  • Lichte stijging lange rente
  • Yuan onder druk door handelsspanningen

[Download niet gevonden]

Basisscenario voor de ECB aangepast

Wij denken dat de ECB meer schuldpapier zal opkopen. Eerst verwachtten we dat PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) met EUR 500 mld zou worden uitgebreid in juni. Daarmee zou het totale programma op EUR 1.250 mld komen. We verwachten nu een uitbreiding van EUR 750 mld waarmee het totaal op EUR 1.500 mld komt.

De financieringsbehoefte van overheden groeit sterk. Daarom verwachten we dat het accent van het opkoopprogramma vooral op staatsobligaties komt te liggen. Voor PEPP en voor de aanvulling op het reguliere APP (het Asset Purchase Programme) verwachten we een verdeling van 79% overheidsschuld, 16,4% bedrijfsobligaties en 4,6% covered bonds.

Economische vooruitzichten blijven negatief

Er zijn drie redenen voor onze aanpassing. Ten eerste verwachten we dat de bbp-groei in de Eurozone nog lager zal zijn. Ten tweede zal door de zwakke vraag de kerninflatie nog verder wegzakken, naar 0% eind 2021. Er is een significant risico dat we enkele tijd een lichte deflatie doormaken. Ten derde zal de financieringsbehoefte van overheden in de Eurozone sterk toenemen tot maar liefst EUR 1.050 mld. Als de regeringen van de lidstaten elkaar onvoldoende steunen -een reëel risico- zal de ECB te hulp moeten schieten.

De verlaging van onze eurozone groeiverwachting naar -6,9% in 2020 komt door de recente zeer zwakke conjunctuurcijfers en door de langere duur van de lockdownmaatregelen in de verschillende lidstaten. De gevolgen van de lockdowns (werkloosheid, faillissementen, verstoring van productieketens) zullen naar verwachting groter uitvallen naarmate de lockdowns langer duren.

Lichte stijging lange rente

De lange rente is in mei iets gestegen. Als het opkoopprogramma PEPP conform onze verwachting in juni wordt uitgebreid, zal de lange rente weer zakken. De Nederlandse tienjaarsrente, die nu -0,2% bedraagt, zal dan naar -0,45% dalen. Vervolgens zal de rente in het tweede halfjaar weer iets stijgen, om in het eerste kwartaal van 2021 terug te komen op het huidige niveau.

In het buitenland maakt de lange rente een vergelijkbare ontwikkeling door. We verwachten dat zowel de Duitse als Amerikaanse tienjaarsrente eerst omlaag gaat en dan in de loop van 2020 en 2021 weer aantrekt.

Yuan onder druk door handelsspanningen

Financiële markten hebben slechts beperkt gereageerd op de toegenomen spanningen tussen de VS en China. Beleggers lijken eraan gewend te raken en de gevolgen van COVID-19 relevanter te vinden. Wij zien echter risico’s in de komende drie maanden. De Chinese yuan zakt nu al weg ten opzichte van de US Dollar. Wanneer de handelsspanningen toenemen, zal de yuan waarschijnlijk verder dalen.

We verwachten nog steeds dat in de rest van 2020 en 2021 de Euro sterker wordt ten opzichte van de US Dollar.

Het bericht Visie op rente en Euro – Meer verruiming door de ECB verscheen eerst op Insights.

Source

Categorised in: ABN Amro, Economie, Research