Categorieën
Economie Research

Visie op rente en euro – ECB weet stijging lange rente af te remmen

In deze publicatie: De lange rente is de afgelopen weken per saldo niet sterk veranderd. We hebben onze ramingen voor de korte termijn iets opwaarts aangepast. Onze ramingen voor de euro-dollarkoers…

Visie ongewijzigd, ramingen lange rente iets aangepast

  • De lange rente is de afgelopen weken per saldo niet sterk veranderd
  • We hebben onze ramingen voor de korte termijn iets opwaarts aangepast
  • Onze ramingen voor de euro-dollarkoers zijn ongewijzigd

[Download niet gevonden]

ECB grijpt in om rentestijging af te remmen

Tijdens de beleidsvergadering van maart heeft de ECB besloten het tempo van de obligatieaankopen flink te gaan opvoeren. De centrale bank was immers niet tevreden over de stijging van de lange rente die in de maanden daarvóór had plaatsgevonden. Deze stijging was vooral tot stand gekomen door gebeurtenissen in de VS en een stijging van de inflatie in de eurozone, die echter tijdelijk zal zijn.

In de persverklaring na afloop van de vergadering merkte ECB president Christine Lagarde op dat “hoewel de algehele economische situatie naar verwachting in 2021 zal verbeteren” er “onzekerheid blijft bestaan over de economische vooruitzichten op korte termijn”. Ook merkte ze op dat de onderliggende prijsdruk gematigd blijft “tegen de achtergrond van een zwakke vraag en aanzienlijke onderbenutting op de arbeids- en productmarkten.” In deze situatie blijft het volgens de ECB “van essentieel belang gunstige financierings-voorwaarden in stand te houden”.

Vandaar dat de centrale bank besloot om de aankopen van obligaties binnen het PEPP[1]  in een “aanzienlijk hoger tempo” uit te gaan voeren dan tijdens de eerste maanden van dit jaar. Deze woorden hadden al het nodige effect op de lange rente. Deze bleef de afgelopen weken per saldo vrijwel onveranderd. Dit gebeurde ondanks het feit dat de toename van de PEPP aankopen tot nu toe bescheiden is gebleven.

Lange rente later dit jaar weer wat omlaag

Wij verwachten dat de rente de komende maanden rond het huidig niveau zal blijven liggen. Later in het jaar kan de rente weer wat dalen. Eerdere communicatie door beleidsmakers van de ECB duidde erop dat de centrale bank de lange rente terug wil brengen naar het niveau van medio december 2020. Zij zal het tempo van de obligatieaankopen dan ook nog verder kunnen opvoeren. Tevens kan de centrale bank via het beleidsinstrument van de zogeheten forward guidance[2], de lange rente nog wat verder omlaag krijgen. Tenslotte kan de rente wat dalen als later in dit jaar de inflatie weer omlaag komt.

Ramingen voor euro-dollarkoers ongewijzigd

De euro-dollarkoers is in maart gedaald. De dollar steeg niet alleen tegenover de euro, maar tegenover vrijwel alle andere munten. Dit had vooral te maken met oplopende renteniveaus in de VS en de relatief gunstige economische vooruitzichten voor dat land. Vanwege de verwachte verschillen tussen de economische groei, de inflatie en de renteniveaus in de VS en de eurozone verwachten wij dat de koers van EUR/USD verder zal dalen naar 1,15 aan het einde van dit jaar en naar 1,10 aan het einde van 2022.

[1] Het Pandemic Emergency Purchase Programme met een totaalbedrag van EUR 1.850 miljard

[2] Met forward guidance worden de aanwijzingen bedoeld die een centrale bank geeft omtrent haar toekomstige rentebeleid

Het bericht Visie op rente en euro – ECB weet stijging lange rente af te remmen verscheen eerst op Insights.

Source