Categorieën
Economie Research

Visie op rente en euro – ECB verhoogt aankopen schuldpapier

In deze publicatie: Ramingen voor eerste helft 2021 aangepast. De ECB heeft in december extra verruimende maatregelen aangekondigd. Lange rente blijft nog een tijdje rond het huidige niveau liggen en zal…

Ramingen voor eerste helft 2021 aangepast

  • De ECB heeft in december extra verruimende maatregelen aangekondigd
  • Lange rente blijft nog een tijdje rond het huidige niveau liggen en zal in de tweede helft van 2021 wat oplopen
  • Dollar zal in 2021 verzwakken

[Download niet gevonden]

ECB heeft het beleid nogmaals verruimd

Tijdens de beleidsvergadering van december heeft de ECB opnieuw een pakket beleidsverruimende maatregelen aangekondigd. Het bedrag van het pandemie-noodaankoopprogramma PEPP[1] is nogmaals verhoogd. Ditmaal met een bedrag van EUR 500 mld naar in totaal EUR 1.850 mld. Dit was in lijn met onze verwachtingen.

Ook heeft de centrale bank de periode voor de PEPP aankopen verlengd tot ten minste eind maart 2022, in plaats van eind 2021. De aflossingen op de al aangekochte obligaties (als die de vervaldatum bereiken) zullen ook voor een langere periode worden herbelegd – tot ten minste eind 2023 in plaats van eind 2022. Wij hadden verwacht dat ook het bedrag van de het reguliere APP opkoopprogramma vergroot zou worden. Echter, dit is ongewijzigd gelaten op EUR 20 mld per maand.

Tenslotte heeft de ECB de financiële situatie van banken verder ondersteund. ECB president Christine Lagarde had al eerder opgemerkt dat het bankwezen gesteund moet worden om te waarborgen dat het kredietkanaal naar bedrijven en huishoudens open blijft. Ook moeten bedrijven en huishoudens die momenteel veel schulden hebben de zekerheid hebben dat ze deze schulden tegen gunstige voorwaarden kunnen herfinancieren. De ECB heeft nu besloten de looptijd van de TLTRO’s [2] met twaalf maanden te verlengen tot juni 2022 en de voorwaarden voor deze transacties verder te versoepelen. Bovendien zullen er drie extra TLTRO’s worden uitgevoerd tussen juni en december 2021 en zal de ECB in 2021 vier extra speciale (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO’s) aanbieden. Al deze maatregelen betekenen dat het monetaire beleid nog lang ruim zal blijven, waardoor rentetarieven ook voor langere tijd laag zullen blijven.

Lange rente pas in tweede helft 2021 wat omhoog

De lange rente is in december per saldo niet sterk veranderd. Wij verwachten dat de rente in de eerste helft van 2021 dicht bij het huidige niveau blijft liggen. De ramingen voor de eerste helft van 2021 zijn opwaarts herzien. Hoewel  een vaccinatie-programma op gang is gekomen, is nog een vrij lange weg te gaan voordat het economische herstel krachtig en bestendig op gang zal komen. Wij verwachten dit pas in de tweede helft van 2021. De lange rente zal dan iets oplopen. Deze zal evenwel in 2021 en 2022 onder de nul blijven liggen.

Euro-dollarkoers wat gestegen

De euro-dollarkoers is in december wat verder gestegen. Dat heeft te maken met verder toegenomen optimisme op financiële markten. Hierdoor hadden beleggers minder vraag naar de dollar. Bovendien wordt geanticipeerd op een zeer ruim begrotingsbeleid in de VS en een zeer ruim monetair beleid door de Amerikaanse centrale bank. Mede hierdoor verwachten we dat de dollar een langere periode van zwakte tegemoet gaat.

[1] Het Pandemic Emergency Purchase Programme .

[2] TLTRO’s zijn speciale langerlopende  herfinancieringstransacties voor banken onder gunstige voorwaarden

Het bericht Visie op rente en euro – ECB verhoogt aankopen schuldpapier verscheen eerst op Insights.

Source