Visie op rente en euro – ECB staat voor belangrijke beleidsbeslissing

Visie ongewijzigd, ramingen voor euro-dollar aangepast

  • De lange rente is in juni iets gedaald; wij verwachten een verdere daling gedurende de rest van het jaar
  • De ECB vergadering van juni bracht geen verrassingen; de vergadering van september zal een stuk interessanter zijn
  • De dollar is gestegen; wij verwachten een geleidelijke verdere daling van de euro-dollarkoers

[Download niet gevonden]

ECB moet in september duidelijkheid geven

De beleidsvergadering van de ECB van juni bracht weinig spektakel. ECB president Lagarde herhaalde bijna letterlijk de boodschap van de vorige vergadering: “De financierings-voorwaarden moeten nog lange tijd gunstig blijven omdat de inflatievooruitzichten zwak zijn”. De centrale bank besloot dan ook dat “de aankopen krachtens het PEPP in het derde kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen blijven worden uitgevoerd dan tijdens de eerste maanden van het jaar”.

Sinds de vergadering van juni zijn de beleidsmakers van de ECB verdeeld over het toekomstige beleid. De economie herstelt momenteel immers snel nu de restricties als gevolg van de pandemie in rap tempo worden teruggedraaid. De verkrappingsgezinde leden van de Raad van Bestuur willen het PEPP ( Het Pandemic Emergency Purchase Programme met een totaalbedrag van EUR 1.850 miljard) in maart 2022 beëindigen en daarvoor de aankopen al geleidelijk verminderen. De meer verruimingsgezinde leden menen daarentegen dat de nadelige economische gevolgen van de pandemie nog lang niet achter de rug zijn en dat het monetaire beleid nog geruime tijd ondersteunend moet blijven. Tijdens de vergadering van september zal de centrale bank meer duidelijkheid moeten geven.

Ook zal de ECB in september naar verwachting het resultaat van de evaluatie van de strategie voor het monetaire beleid bekend maken. Hierbij zal de inflatiedoelstelling worden veranderd van ‘dicht bij maar onder de 2%’ naar ‘symmetrisch rond de 2%’. Hierdoor zal het gat tussen de ECB’s eigen projecties voor de inflatie en het inflatiedoel groter worden. De ECB verwacht nu dat de inflatie in 2023 op 1,4% zal uitkomen; ruim onder het doel.

Lange rente later dit jaar verder omlaag

De lange rente is in juni per saldo iets gedaald. Wij verwachten dat de rente gedurende de rest van het jaar verder zal dalen. Het beleid van de ECB zal ruimer zijn dan de financiële markten op dit moment verwachten. De centrale bank zal waarschijnlijk al in september duidelijk maken dat de eerste renteverhoging nog erg ver in het verschiet ligt. Dat kan onder andere via het beleidsinstrument van de forward guidance (Met forward guidance worden de aanwijzingen bedoeld die een centrale bank geeft omtrent haar toekomstige rentebeleid). Daarnaast zal de rente dalen als de inflatie later in het jaar weer gaat afnemen

Ramingen voor euro-dollarkoers aangepast

Sinds begin juni is Amerikaanse dollar aan een opmars begonnen. We houden nog steeds rekening met een verdere daling van EUR/USD in de tweede helft van dit jaar en in 2022. Ten eerste zal de Amerikaanse economie het dit jaar beter doen dan die van de eurozone. Ten tweede zal de Amerikaanse centrale bank (de Fed) minder verruimingsgezind zijn dan de ECB. We hebben onze ramingen voor de euro-dollarkoers wel iets opwaarts aangepast.

Het bericht Visie op rente en euro – ECB staat voor belangrijke beleidsbeslissing verscheen eerst op Insights.

SourceCategories: Economie, Research