Categorieën
Economie Research

Visie op rente en euro – ECB hint op verdere verruiming in december

In deze publicatie: Wij verwachten een verdere vergroting van het PEPP en waarschijnlijk ook van het reguliere APP opkoopprogramma. Lange rente is gedaald en kan nog iets verder omlaag; ramingen zijn…

Ramingen aangepast

  • Wij verwachten een verdere vergroting van het PEPP en waarschijnlijk ook van het reguliere APP opkoopprogramma
  • Lange rente is gedaald en kan nog iets verder omlaag; ramingen zijn neerwaarts aangepast
  • Euro is gedaald versus de dollar; zal volgend jaar stijgen

[Download niet gevonden]

ECB signaleert dat beleid in december wordt verruimd

Tijdens de beleidsvergadering van oktober heeft de ECB alle instrumenten van haar beleid ongewijzigd gelaten. De centrale bank gaf echter een zeer sterk signaal af dat in december het beleid verder verruimd zal worden.

De verklaring bij het beleidsbesluit meldde “in het huidige klimaat van duidelijk neerwaarts gerichte risico’s zal de Raad van Bestuur zorgvuldig de binnenkomende informatie analyseren … aan de hand van de nieuwe macro-economische projecties van december zal een grondige herbeoordeling gemaakt kunnen worden van de economische vooruitzichten en de balans van de risico’s. Op basis van deze beoordeling zal de Raad van Bestuur zijn instrumenten zo nodig herkalibreren.”

In het verleden duidden dergelijke woorden altijd op een beleidswijziging in de aankomende vergadering. Tijdens de persverklaring benadrukte ECB president Lagarde verder dat de ECB hierbij aan álle mogelijke beleidsinstrumenten denkt.

Wij rekenen nog steeds op een verdere PEPP-verhoging

Wij zien in de woorden van Christine Lagarde een signaal dat de ECB het bedrag van het PEPP[1] verder zal verhogen. We rekenen nog steeds op een extra bedrag van EUR 500 miljard, bovenop het huidige bedrag van EUR1.350 miljard. Daarnaast denken we dat de opkopen onder het reguliere APP programma wat verhoogd zullen worden. Tenslotte zullen de voorwaarden voor de TLTRO’s [2] waarschijnlijk verder versoepeld worden. Dit kan zowel het volume van de TLTRO’s als het rentepercentage op deze leningen betreffen. We verwachten geen verlaging van de officiële rentetarieven.

Lange rente kan nog wat verder omlaag

De lange rente is in oktober gedaald. Dat gebeurde onder invloed van de tweede golf van covid-19 besmettingen en de publicatie van een aantal tegenvallende economische cijfers voor de eurozone. Dit is overigens in lijn met onze verwachting van een groeiterugval in het laatste kwartaal van dit jaar. We gaan ervan uit dat de lange rente de komende maanden nog iets verder zal zakken. We hebben onze ramingen voor het niveau van de rente aan het einde van het jaar wat neerwaarts aangepast. Ook onze ramingen voor de korte rentetarieven zijn wat verlaagd.

Euro-dollarkoers wat gedaald

De euro-dollarkoers is in oktober iets gedaald. Dat had te maken met de toegenomen onzekerheid rondom de pandemie, de tegenvallende economische cijfers en de verruimings-gezinde woorden van ECB president Lagarde. We verwachten dat de EUR/USD aan het einde van dit jaar rond de 1,18 zal liggen. Volgend jaar verwachten we een stijging naar 1,25.

[1] Het Pandemic Emergency Purchase Programme .

[2] TLTRO’s zijn speciale langerlopende  financieringstransacties voor banken onder gunstige voorwaarden

Het bericht Visie op rente en euro – ECB hint op verdere verruiming in december verscheen eerst op Insights.

Source