Visie op rente en euro – Centrale banken houden marktreactie in toom

Visie ongewijzigd

  • Centrale banken hebben de marktreactie op de naderende vermindering van opkoopprogramma’s in toom gehouden
  • De lange rente is in augustus niet sterk veranderd; onze ramingen zijn ook ongewijzigd
  • De dollar zal in 2022 sterker worden

[Download niet gevonden]

Centrale banken temperen marktreactie op naderende vermindering opkoopprogramma’s

Eind augustus vond de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers te Jackson Hole (digitaal) plaats. Alle ogen waren gericht op de speech van Jerome Powell, de voorzitter van de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika (de Fed).

In de weken voorafgaand aan de Jackson Hole-bijeenkomt hadden diverse beleidsmakers van de Fed duidelijk gemaakt dat ze de omvang van het huidige opkoopprogramma (van 120 miljard dollar per maand) binnenkort wilden verminderen. Anderen vonden dat nog te vroeg, mede omdat de deltavariant van het coronavirus momenteel rondwaart. De heer Powell moest dus duidelijkheid geven. Aan hem ook de taak om te voorkomen dat de marktrente sterk op zou oplopen in reactie op de aankondiging van een vermindering van de aankopen.

Hoewel het PEPP opkoopprogramma van de ECB in elk geval nog tot eind maart 2022 zal doorgaan, werd ook aan deze kant van de Oceaan gelet op de woorden van Powell. Fed voorzitter Powell zei dat de Fed inderdaad van plan is het huidige opkoopprogramma vanaf eind dit jaar geleidelijk te verminderen. Hij maakte evenwel meteen ook duidelijk dat het niveau van de officiële rente nog geruime tijd onaangeroerd zal blijven en dat er geen relatie is tussen beiden.

De ECB heeft tijdens de beleidsvergadering van juli gesignaleerd dat de beleidsrente nog zeer lang op het huidige of een lager niveau zal blijven staan. Ook zullen de aankopen krachtens het APP nog geruime tijd doorgaan (en waarschijnlijk worden verhoogd) nadat de PEPP aankopen eventueel beëindigd zullen worden.

Lange rente niet sterk veranderd, ramingen ongewijzigd

De lange rente is in augustus niet sterk veranderd. De Duitse tienjaarsrente is onder invloed van het beleid van de ECB weer in de buurt van de depositorente van de ECB komen te liggen. De Nederlandse tienjaarsrente ligt daar ruim 10 basispunten boven. Wij verwachten dat de rente gedurende de rest van het jaar in de buurt van het huidige niveau blijft liggen. Hierbij zal de verwachte afname van de inflatie einde dit jaar ook een rol spelen (de huidige sterke stijging van de inflatie zien we als tijdelijk). Wij verwachten dat noch de korte, noch de lange rente volgend jaar sterk zal veranderen.

Dollar iets gestegen, in 2022 verdere stijging verwacht

In augustus is de euro-dollarkoers per saldo licht gedaald. We verwachten dat de koers de rest van dit jaar rond het huidige niveau blijft bewegen. Voor 2022 rekenen wij echter weer op een verdere daling van EUR/USD. Ten eerste doet de Amerikaanse economie het beter dan die van de eurozone. Ten tweede zal de Amerikaanse centrale bank (de Fed) minder verruimingsgezind zijn dan de ECB.

Het bericht Visie op rente en euro – Centrale banken houden marktreactie in toom verscheen eerst op Insights.

SourceCategories: Economie, Research