Visie op rente en euro – Binnenkort verdere verruiming door ECB

Coronavirus leidt tot lagere economische groei

  • Verdere renteverlaging ECB en Fed in maart
  • Ramingen lange rente zijn wat verlaagd
  • Euro wordt dit jaar iets sterker ten opzichte van de dollar; maar stijging zet wat later in

[Download niet gevonden]

Centrale banken gaan in actie komen

Het nieuws wordt al weken gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus. De zorgen zijn recentelijk toegenomen door de sterke verspreiding ervan. Wij denken dat het virus de mondiale economie meer raakt dan we zo’n twee weken geleden nog aannamen. De economische groei wordt vooral gedrukt in de eerste twee kwartalen van dit jaar. Mogelijk krimpt de economie van de eurozone dan.

We gaan er nu van uit dat de centrale banken hun monetair beleid op korte termijn gaan versoepelen. De Amerikaanse Fed heeft – verrassend – deze week al de rente verlaagd met 50 basispunten. En we rekenen op nog twee renteverlagingen, met 25 basispunten.

Op 12 maart vergadert de ECB. Gelet op recente uitspraken van ECB-vertegenwoordigers lijken zij bereid om ook in actie te komen. We denken daarom dat de ECB volgende week een stimuleringspakket gaat aankondigen. Wij verwachten, zoals bekend, dat de depositorente met 10 basispunten wordt verlaagd, de maandelijkse obligatieaankopen omhoog gaan en het TLTRO-programma wordt verlengd.

Onlangs hadden we onze verwachting voor deze verruiming verschoven van maart naar juni. Maar omdat de omstandig-heden drastisch zijn gewijzigd, gaan we nu weer uit van maart. Al met al zijn de ramingen voor de korte rente niet aangepast.

Lange rente gedaald – ramingen iets verlaagd

De lange rente is verder gedaald, door de onrust als gevolg van het coronavirus. Zo lang de zorgen over het virus aanhouden, zal de lange rente onder druk blijven. Pas als het virus op de terugweg is, gaat de rente weer omhoog. We hebben onze ramingen voor de komende kwartalen wat verlaagd.

Dollar tijdelijk wat sterker door coronavirus

De dollar werd in februari aanvankelijk sterker. De munt was in trek als ‘veilige haven’. Beleggers meenden toen nog dat de VS minder kwetsbaar was voor het coronavirus dan bijvoorbeeld de eurozone. Vervolgens daalde de dollar iets. Dat had te maken met macro-economische cijfers voor de VS die wat slechter waren dan verwacht, terwijl zich in de eurozone juist het omgekeerde voordeed.

We verwachten dat beleggers in de komende maanden risico zullen mijden. Dat maakt de dollar aantrekkelijker. We hebben daarom onze ramingen voor de eerstkomende kwartalen iets verlaagd. Maar in de tweede helft van het jaar kan de dollar weer wat zwakker worden ten opzichte van de euro. We verwachten dan een verbetering van de economische situatie en van het beleggerssentiment. De dollar zal dan weer minder in trek zijn als veilige haven. Bovendien denken we dat de eurozone-economie meer zal opveren dan de Amerikaanse, wat de euro zal steunen. Ten slotte kan verkiezingsonzekerheid in de VS de dollar onder druk zetten.

Tot slot: we gaan ervan uit dat het coronavirus niet tot paniek zal leiden. Als dat echter wél gebeurt, zal er een vlucht naar de dollar optreden en zal de munt sterker worden.

Het bericht Visie op rente en euro – Binnenkort verdere verruiming door ECB verscheen eerst op Insights.

Lees hier het orginele bericht:

Categorised in: ABN Amro, Research, Valuta