Verstorende effecten op de obligatiemarkt, ja hallo