Vanquard: Obligaties <> aandelen

De Britse obligatiemarkt is niet de enige die flink heeft moeten inleveren: wereldwijd hebben obligaties het zwaar te verduren gehad, met een daling van de Bloomberg Global Aggregate Bond Index met 3,86% in het derde kwartaal en 13,79% tussen begin dit jaar en eind september.

Nu de rente stijgt, zijn de risico-rendementsprofielen van verschillende sectoren van de obligatiemarkt aantrekkelijker dan zes maanden geleden. Moet je met al die volatiliteit nu belegd blijven in obligaties of juist niet, vragen Roger Hallam, Global Head of Rates, Vanguard, en Kelly Gemmell, Investment Product Manager, Vanguard, Europa zich af.

Dat de rente stijgt, is te danken aan de centrale banken. Onder leiding van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) blijven ze de rente verhogen om de inflatie te bestrijden, en dus stijgen ook de yields van obligaties. Daarnaast maken de centrale banken een einde aan hun ultra-accommoderende beleid, door hun balansen te verkleinen via zogenaamde kwantitatieve verkrapping. Het huidige doel van de Fed bijvoorbeeld is om de omvang van haar balans elke maand met $ 95 miljard te verminderen.

Dit luidt een nieuw tijdperk in, een waarin markten veel minder tolerant zijn voor misstappen die ze in andere omstandigheden makkelijker hadden vergeven. Vanguard is van mening dat de forse verkoop van Britse staatsobligaties symptomatisch is voor deze nieuwe, moeilijkere marktomgeving. De markten kijken voortaan met een vergrootglas naar eventuele fouten van het management en naar de fundamentele zwakte van zakelijke emittenten. Gedegen je huiswerk doen wordt hierdoor nog belangrijker, zeker wanneer de spreiding tussen emittenten toeneemt.

De vraag is ook hoe de financiële wereld, die gewend is aan soepel monetair beleid en lage rentes, zal reageren op het strengere beleid. Zo zijn alternatieve en private obligatiemarkten de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderdeel van het financiële ecosysteem geworden. Daarnaast heeft de enorme verkoop van obligaties liquiditeitsproblemen blootgelegd. Als tegenpartijen in een bepaalde financiële keten gedwongen worden om snel na elkaar activa te verkopen, kan dat duidelijk grote marktbewegingen veroorzaken.

Beleggers moeten zich met andere woorden opmaken voor meer volatiliteit. Het huidige klimaat brengt ook wat positiefs mee: de risico-rendementsprofielen van verschillende segmenten van de markt – bijvoorbeeld staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten – zijn aantrekkelijker dan zes maanden geleden.

Staatsobligaties als risicodemper

De geloofwaardigheid van een centrale bank is een van de basisvoorwaarde voor een doeltreffend monetair beleid en goed functionerende markten voor staatsobligaties. Zo heeft het snelle en weloverwogen optreden van de Britse centrale bank onlangs het aanzien van de bank volgens Vanguard versterkt. Op het vlak van waardering zijn de Britse obligatierendementen aantrekkelijker dan ze vele jaren waren. Bij het huidige rendementsniveau bieden ze ook het potentieel om als risicodemper op te treden tegenover aandelen – een van de belangrijkste eigenschappen die veel beleggers zoeken in vastrentende waarden.

De waarderingen van staatsobligaties zijn elders ook verbeterd. Zo bleef het rendement op Amerikaanse tienjaarobligaties jarenlang onder de 2% en bleef het achter bij het dividendrendement van de S&P 500-aandelenindex. Maar eind september was het rendement op tienjarige staatsobligaties ongeveer het dubbele van het dividendrendement van de S&P 500.

Obligatierendementen overtreffen dividendrendementen

Bron: Factset. Gegevens van 30 september 2022 tot 30 september 2022. Toelichting: Deze grafiek vergelijkt de opbrengsten van de Bloomberg US Corporate Bond Index, de tienjaars US Treasury Note en de verwachte toekomstige dividenden van de bedrijven in de S&P 500 Index. Op 30 september bedroeg het rendement van de Bloomberg US Corporate Bond Index 5,69%, het rendement op tienjaars Treasuries op 3,80% en de dividendraming voor de S&P 500 op 1,90%.

Bedrijfsobligaties: keuze voor kwaliteit

Bedrijfsobligaties kennen nog steeds uitdagingen. De spreads zijn toegenomen en kunnen verder oplopen naarmate de economische groei vertraagt en een recessie doorzet. Desondanks zorgen de hogere yields voor een betere absorptie van de schokken op de markten. Veel investment-grade bedrijven hebben hun sterke balansen behouden en zijn gedisciplineerder geweest in hun financiering dan in voorgaande cycli. Tenzij het tot een grote marktdaling komt, acht Vanguard een brede golf van ratingverlagingen onwaarschijnlijk. Vanuit een risico-opbrengstperspectief geeft Vanguard de voorkeur aan een kernallocatie naar defensieve kredieten van hogere kwaliteit die minder gevoelig zijn voor een verzwakkende wereldeconomie.

De verhoogde marktvolatiliteit zorgt ook voor meer spreiding en leidt tot betere instapmomenten bij obligaties van lagere kwaliteit, uiteraard op voorwaarde dat deze op individuele basis en met zorg worden geselecteerd. De high-yieldmarkt heeft het afgelopen decennium verschillende wanbetalingscycli doorgemaakt. De sector is daardoor veerkrachtiger geworden, maar over het algemeen bieden de huidige spreadniveaus niet voldoende compensatie voor de risico’s. De voorkeur van Vanguard gaat eerder uit naar de tranches van hogere kwaliteit binnen de high yield bonds, waarbij een juiste selectie van effecten de komende kwartalen waarschijnlijk de belangrijkste aanjager van het rendement zal zijn.

Obligaties opkomende markten ogen aantrekkelijk

Ondertussen zien de waarderingen van obligaties uit opkomende markten er over het algemeen aantrekkelijk uit. Wel is er sprake van een brede spreiding tussen emittenten en is selectiviteit geboden als het gaat om high yield obligaties uit opkomende markten. Nu de Fed het einde van haar serie renteverhogingen nadert, zijn er extra kansen te verwachten in leningen van opkomende markten in lokale valuta, terwijl valutablootstelling ook waarde kan bieden als de Amerikaanse dollar begint te verzwakken.

Voor actieve beleggers brengt de recente inzinking van staatsobligaties een aantal belangrijke lessen met zich mee. Grote over- of onderwegingen bedoeld om extra rendement te genereren, kunnen het misschien goed doen in rustige tijden, maar hebben een grote kans om te falen tijdens meer volatiele periodes. De recente wanorde op de Britse obligatiemarkten is een perfect voorbeeld van een dergelijke omgeving. Een andere is de selectie van obligaties. Terwijl de credit spreads over het algemeen groter zijn geworden, reageren de markten scherp. Tegen een achtergrond van wereldwijde monetaire verkrapping zullen niet alle kredietemittenten even goed de storm van stijgende financieringskosten te doorstaan. Daarom is een defensieve, gedisciplineerde en kritische benadering van obligaties van cruciaal belang, gebaseerd op bottom-up effectenselectie en relatieve waarde.

Categorised in: Obligaties, Research