VanEck: Nieuw tijdperk gezondheidszorg

Wanneer de geschiedenis van de geneeskunde en de gezondheidszorg wordt beschreven, kunnen de jaren 2020 worden gezien als het begin van een nieuw tijdperk. Het is de tijd van een enorme verschuiving in de behandeling van ziekten door middel van gentherapie en in de manier waarop de gezondheidszorg wordt vormgegeven. De Visie van Martijn Rozemuller, CEO Van Eck Europe.

Dit kan net zo belangrijk blijken als de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen de Amerikaanse farmaceutische industrie een hoge vlucht nam en veel nieuwe geneesmiddelen verkocht. Tegelijkertijd ontstonden er destijds nieuwe sociale zorgstelsels, zoals de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk, waardoor er een gestructureerder beheer van de gezondheidsdiensten ontstond.

De kern van de huidige veranderingen wordt gevormd door zowel de geavanceerde wetenschap als reeds lang bestaande digitale technologieën. Enerzijds zou een kostenrevolutie in de genomica ervoor kunnen zorgen dat behandelingen op maat betaalbaar worden. Anderzijds leidt de toepassing van de technologie op de digitale gezondheidszorg, wat werd versneld door de Covid-19-pandemie, tot nieuwe efficiëntieniveaus. Samen zouden deze twee verschijnselen het meest opmerkelijke tijdperk in de medische geschiedenis, in meer dan 50 jaar kunnen inluiden.

Waarom zouden beleggers daar nu in geïnteresseerd zijn? Niet alleen lijken deze veranderingen een aanzienlijke groei in de hand te werken van de inkomsten van de pionierende bedrijven in de gezondheidszorg, ook de mogelijkheden om te investeren zijn nu relatief goedkoper dan een jaar geleden. Naarmate de rente is gestegen, zijn de aandelenwaarderingen gedaald, maar het transformatiepotentieel van genomica en de digitale gezondheidszorg blijft intact.

Genoom-sequencing – de kostenrevolutie

Genoom-sequencing is een proces waarbij de DNA-sequentie van het genoom van een organisme wordt ontcijferd, wat echte doorbraken mogelijk maakt bij de diagnostiek en behandeling van ziekten. De vooruitgang in de genoomtechnologieën biedt nieuwe inzichten over ons lichaam. We kunnen nu genetische factoren identificeren die bijdragen tot veel voorkomende ziekten en genen ontdekken die verantwoordelijk zijn voor zeldzame aandoeningen. Er worden met succes nieuwe technologieën ingezet om de kosten daarvan drastisch te verlagen. Volgens het National Human Genome Research Institute zijn de kosten voor het sequencen van een menselijk genoom in slechts 11 jaar tijd, tussen 2010 en 2021, gedaald van 47.000 dollar naar slechts 600 dollar.

Naarmate de kosten dalen, worden diagnostiek en genoombehandelingen haalbaarder:

Alnylam heeft een geneesmiddel ontwikkeld voor de behandeling van een zenuwziekte, die wordt veroorzaakt doordat verkeerd gevouwen eiwitten zich ophopen in bepaalde weefsels. Een ooit zeldzame aandoening, die nu naar schatting meer dan 200.000 mensen treft.

NIPT van Illumina maakt prenatale screening mogelijk op afwijkingen aan geslachtschromosomen en veel voorkomende chromosomale aandoeningen, waaronder trisomie 21 (syndroom van Down), trisomie 18 en trisomie 13.

Imlygic van Amgen is een geneesmiddel op basis van gentherapie dat wordt gebruikt voor de behandeling van inoperabele melanomen. Uit de klinische studies van Imlygic bleek dat de kans op overleven veel hoger was bij patiënten die al eerder een metastatische ziekte hadden en bij patiënten die nog geen eerdere systemische behandeling voor melanomen hadden ondergaan.

Op boodschapper-RNA (mRNA) gebaseerde toedieningsoplossingen vormden de basis voor de zeer doeltreffende CoVID-19-vaccins van Moderna en BioNTech. Toepassingen die voorheen onmogelijk werden geacht, zoals gepersonaliseerde geneeskunde en genbewerking, lijken in de nabije toekomst haalbaarder te worden.

Digitale gezondheidszorg – toenemende vraag

De toepassing van digitale technologie in de gezondheidszorg is technologisch gezien nog iets minder geavanceerd, maar waarschijnlijk niet minder revolutionair. Dit is ontstaan tijdens de pandemie, toen de gezondheidszorgstelsels werden gedwongen om digitale technologieën in te zetten, zodat er toch patiëntenzorg kon worden verleend op een moment dat artsen en verpleegkundigen dat niet persoonlijk konden doen.

Het aantal digitale consulten is tijdens de pandemie naar schatting 50 tot 175 keer zo groot geworden. Tijdens de pandemie ondervonden zowel gezondheidswerkers als patiënten de efficiëntie van de digitale gezondheidszorg, waardoor de weg werd vrijgemaakt om deze technologie ook in te zetten in afgelegen gemeenschappen en voor overbelaste gezondheidsdiensten. Zo werden de voorspellingen van een snelle groei bewaarheid.