Valsmunterij is verstandig monetair beleid

Tot vijf jaar cel. Dat is de straf die de rechtbank in Lelystad eerder deze week heeft opgelegd aan een groep valsmunters, las ik onlangs in mijn lokale bode. Die hebben valse eurobankbiljetten gemaakt en in omloop gebracht. De politie trof minstens 106.000 bankbiljetten van 50 euro en vele 20 eurobiljetten bij de veroordeelden, samen minstens zo’n €6 miljoen.

‘Volstrekt onaanvaardbaar’, aldus de rechtbank. ’Het vertrouwen dat mensen en bedrijven in de landen van de eurozone hebben en moeten kunnen hebben in de waarde en echtheid van bankbiljetten is een essentieel uitgangspunt voor het goed functioneren van een robuust handelsverkeer en een gezonde economie. Door het op deze schaal namaken van deze biljetten wordt dit principe ondermijnd en bestaat het risico van ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer’, luidt de onderbouwing van het vonnis.

Vertrouwen

Even herhalen: vertrouwen in hun geld, en dus de waarde ervan, is een essentieel uitgangspunt voor een gezonde economie. Zet dat vertrouwen op het spel en je riskeert een ernstige ontwrichting van de economie en de hele maatschappij. Onthoud dit.

Ik vermoed dat de rechters die de zaak behandelden, meer weten over waar het écht om draait bij monetair beleid dan het hele 25 leden tellend bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), namelijk vertrouwen. De ECB strooit op enorme, zelden eerder – of zelfs maar ooit – geziene schaal met geld.

Jaarinkomen

Per seconde gaat het om ruim 50.000 euro, ongeveer anderhalf gemiddeld jáárinkomen in Nederland. De geldhoeveelheid in de muntunie groeit inmiddels met ruim 13%. Geldgroei van tussen ruwweg 3 en 5% wordt gezien als veilig en niet potentieel ontwrichtend.

De bank probeert daarmee de inflatie aan te jagen: een mooi, onschuldig klinkend woord voor de waarde van het geld uithollen. Ze speelt zo met het vertrouwen in de euro en gezondheid van de economie. Ze riskeert daarmee een ernstige ontwrichting van de economie en de maatschappij. Dat is inderdaad wat de monetaire historie ons leert. De rechters in Lelystad kennen die historie blijkbaar wel, in tegenstelling tot de centrale bankiers in Frankfurt.

Vies en niet relevant

Natuurlijk, die laatste groep kent de ingewikkelde economische modellen – als iets een economisch sprookje is, maar daarover een andere keer – tot in detail maar ergens in loop der tijd heeft het centrale bankiersgilde besloten historie vies en niet relevant te vinden, waarmee de groep het grote beeld, en tevens elk realiteitsbesef en inlevingsvermogen met de gewone man op straat, uit het oog verloor.

Die ruim €6 miljoen aan vals geld die de politie vond, strooit de ECB in minder dan twee minuten over de financiële markten heen. Geld zonder enige dekking. Een oud-president van De Nederlandsche Bank noemde dat ooit valsmunterij. Maar dat was vroeger. Tegenwoordig heet het verstandig monetair beleid. De bedenkers ervan worden op handen gedragen en geridderd. Vroeger was niet altijd slechter, als je het mij vraagt.

Deze column is 23 september jl. gepubliceerd in DFT.nl

Het bericht Valsmunterij is verstandig monetair beleid verscheen eerst op OHV.

Source

Categorised in: OHV, Research

Zoeken op categorieën met specifieke info..

%d bloggers liken dit: