TRP: Aanhoudende aantrekkingskracht van duurzame groei

De waardeaandelen in de large-cap Russell 1000 Index hebben het de voorbije maanden beter gedaan dan de daarin opgenomen groeiaandelen.

Larry Puglia, Portfolio Manager, US Large‐Cap Core Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price, verwacht dat de waarderingen van groeiaandelen van kwaliteitsbedrijven op lange termijn kunnen toenemen.

De aanhoudende aantrekkingskracht van duurzame groei

Wat moeten beleggers denken van de recente marktrotatie van large-cap groeiaandelen naar waardeaandelen?

De belangrijkste factoren die deze rotatie aanwakkeren, lijken nog niet uitgeput, hoewel er op korte termijn nog heel wat onzekerheid blijft bestaan. Veel hangt af van de vooruitgang bij het bedwingen van de pandemie, want de combinatie van normalisatie en massale stimuleringsmaatregelen zou een krachtige inhaalvraag kunnen ontketenen waar waardeaandelen die gevoelig zijn voor economische omstandigheden van kunnen profiteren.

e5dcb6fb59c7db0cb9ee7949c7e7d9efa41fac0d

De markt heeft vorig jaar bepaalde groeiaandelen flink opgewaardeerd, schijnbaar zonder rekening te houden met de waarderingen, wat suggereert dat er op korte termijn nog meer ruimte is voor dit afbouwproces van geselecteerde groeiaandelen. Puglia merkt echter op dat veel van de large-cap groeibriljanten nu worden verhandeld tegen waarderingen die niet langer onredelijk lijken wanneer de groeivooruitzichten van deze bedrijven in aanmerking worden genomen. Bovendien doen de onderliggende bedrijfsfundametals hem niet geloven dat de rotatie uiteindelijk duurzaam zal blijken te zijn.

De lange reeks relatieve underperformances van waardeaandelen sinds 2005 viel samen met een periode van wijdverspreide innovatie, vooral bij snelgroeiende technologiebedrijven, die verschillende waardegerichte sectoren heeft ontwricht. De ongelijke lotgevallen van de ontwrichtende en de ontwrichtte bedrijven verklaren mede het grote verschil in omzet, winst en vrije kasstroomgroei per aandeel tussen groei- en waardeaandelen in de Russell 1000 Index vóór de pandemie.

Zodra de cyclische krachten, die de recente outperformance van waardeaandelen op gang hebben gebracht, afzwakken en/of hun waarderingen uit hun voegen barsten, zouden volgens Puglia de seculiere krachten die innovatie en ontwrichting aanwakkeren opnieuw op de voorgrond moeten treden.

E-commerce: Een case study van potentiële duurzame groei

In plaats van te dicussiëren over de vraag of het op korte termijn tijd is om cyclische aandelen te verkopen of bij te kopen, blijft Puglia zich focussen op e-commerce waar hij aantrekkelijke kansen ziet. De gezondheidscrisis heeft het gebruik van e-commerce onder huishoudens en kleine tot middelgrote bedrijven die voordien weinig tot geen online aanwezigheid hadden enorm vergroot. Hoewel deze gedragsveranderingen in het voordeel werken van de duurzame groeiers die aan deze trends zijn blootgesteld, roept dit fenomeen natuurlijk vragen op over de mate waarin de naar voren gehaalde groei het groeipad van deze bedrijven kan hebben verkort.

Online shopping is aanzienlijk versneld, maar een vergelijking van de penetratiegraad van e-commerce in de VS en Europa met economieën in Azië suggereert dat deze trend nog verder kan doorzetten naarmate consumenten meer vertrouwd raken met het online kopen van een toenemend aantal producten, zoals levensmiddelen en andere retailproducten die eerder resistent waren gebleken voor online concurrentie.

Uitbreiden naar aanpalende bedrijfsactiviteiten

Amazon.com, bijvoorbeeld, speelt in op deze trend met zijn uitgebreide productaanbod op zijn online marktplaats, aanzienlijke investeringen in logistiek, waardoor het aantal producten dat in één dag kan worden verzonden, toeneemt, en zijn positie in de levensmiddelencategorie via zijn dochteronderneming Whole Foods Market. Maar de aangrenzende mogelijkheden die voortvloeien uit deze kernactiviteiten zijn ook een belangrijk onderdeel van de beleggingsthese van Puglia. Dankzij de inzichten in consumentengedrag en -bestedingen heeft Amazon een groeiend online reclamebedrijf kunnen opzetten.

Het potentieel voor groeiaandelen die een tweede en zelfs een derde hoofdstuk hebben, geeft Puglia vertrouwen in de e-commerce bedrijven waarin hij heeft geïnvesteerd – van softwarebedrijven die modulaire e-commerceoplossingen bieden voor kleine en middelgrote bedrijven tot Facebook en andere online platforms die hun enorme klantenbestand gebruiken om door te stoten naar de nieuwe mogelijkheden op het gebied van interactive en social commerce. Deze e-commerce activiteiten lenen zich goed voor aanpalende bedrijfsactiviteiten op het gebied van online payments en gerichte reclame. In een later stadium zouden de gegevens die kopers en handelaren op deze platforms genereren, ook de basis kunnen vormen van diverse fintech-producten.

Aangezien de markt vaak te veel gericht is op de korte termijn, meent Puglia dat de beste kansen om waarde toe te voegen, voortkomen uit het ontwikkelen van diepgaande kennis van de dynamiek van de e-commerce sector en de bereidheid om op langere termijn te kijken hoe het potentiële groeiverhaal van een bedrijf zich kan ontwikkelen.