Trends worden versterkt na coronacrisis (Pimco)

Terug naar normaal is vrijwel uitgesloten, zo blijkt uit een analyse van Joachim Fels, obligatiebelegger bij Pimco. Doorgaans versnellen grote, macro-economische schokken zoals de huidige coronacrisis trends die al enige tijd sluimerden. Hij noemt vijf trends.

Deglobalisering is een eerste trend die voor de coronacrisis al speelde, tevens gevoed door de handelsoorlog. “We zagen veel bedrijven die een deel van de wereldwijde toeleveringsketen dichter bij huis probeerden te brengen. We denken dat deze trend zal versnellen, net als de opkomst van meer protectionisme”, zegt de Pimco-econoom.

De crisis zal ook leiden tot meer ongelijkheid op het gebied van welvaart en inkomen. Recessies als gevolg van crises raken doorgaans de zwakste delen van de samenleving het hardst, constateert Fels. “In dit geval dus de mensen met een laag inkomen, maar de trend speelt eveneens bij kleine en middelgrote bedrijven.”

Een derde trend die al enige tijd bezig was, is dat huishoudens voorzichtiger worden met uitgaven en de hand op de knip houden. “Ze zullen uit voorzorg meer spaargeld willen opbouwen, hetgeen een welkome compensatie is voor de hogere overheidstekorten die we waarschijnlijk zullen zien.”

Een nauwere samenwerking tussen monetair en begrotingsbeleid was voor de crisis reeds ingezet, maar versnelt nu overheden en centrale banken gezamenlijk extra schulden op zich nemen.

De vijfde en laatste trend zijn nog lagere nominale en reële rentes. Fels: “We zijn op weg naar wat we het New Neutral 2.0 zouden noemen, een wereld waar de nominale, en vooral de reële rente en obligatierendementen voor een lange periode laag zijn.”

https://nl.pimco.com/en-nl/resources/video-library/media/five-characteristics-of-a-post-covid-world/

Categorised in: Economie, Research