Terugval dollar tijdelijk (Schroders)

De plotselinge terugval in de economische en financiële omstandigheden door de pandemie hebben geleid tot een ongekende toename van de vraag naar dollars. Dit komt grotendeels omdat voldaan moet worden aan allerhande verplichtingen. Daardoor zijn de financieringskosten in dollars scherp gestegen.

Bob Jolly, Head of Global Macro bij Schroders: Goed functionerende financieringsmarkten zijn essentieel voor de wereldeconomie, omdat handel, grondstoffen en schulduitgifte grotendeels in dollars afgerekend worden. Daarom is toegang tot dollars essentieel voor financiële instellingen en bedrijven. De financieringsstress veroorzaakt door een extreem toegenomen dollarvraag, kan ook de kosten voor het afdekken van koersrisico voor buitenlandse beleggers die in dollars genoteerde activa investeren, verhogen.

Wat kan het hamsteren van dollars stoppen?

• Stabiele financieringsmarkten. Een eerste teken dat er weer evenwicht ontstaat, is als spot en forward markten weer redelijk geprijsd zijn. Dit kan bereikt worden door QE en de repo-operaties van de Fed.

• Beschikbaarheid van financiering. Het leeuwendeel van de internationale handel is geprijsd in dollars. De beschikbaarheid van financiering is daarom essentieel. Veel bedrijven zullen gebruik maken van de bestaande kredietlijnen met hun banken. De extreme omstandigheden rond Covid-19 hebben er echter toe geleid dat het lastiger is geworden de benodigde financiering tegen een redelijke prijs te vinden. Het is duidelijk dat door ingrijpen van de centrale bank in de markt voor bedrijfsobligaties helpt, net als de noodkredietfaciliteiten die overheden hebben opgezet voor kleine en middelgrote bedrijven die geen toegang kunnen krijgen tot de markt voor bedrijfsobligaties. Een afname van de credit spreads en de volatiliteit zijn tekenen dat de beleidsmakers succes boeken.

• Een einde aan de crisis. Het helpt als beleggers en bedrijven weer licht aan het einde van de tunnel zien. Dan moet de handel weer op gang komen en gaat het geld weer stromen. Op dat moment kunnen bedrijven gaan investeren, worden mensen weer aan het werk gezet en worden de uitgaven hervat, waardoor het niet meer nodig is om contant geld en dollars op te slaan.

Zal de dollar weer gaan dalen?

Jolly ziet twee factoren die kunnen leiden tot een depreciatie van de dollar.

• Als het tekort aan dollars is opgeheven door interventie van de centrale banken en overheden en de financieringsstress afneemt, dan zal de dollar weer een flink deel van zijn stijging prijsgeven.

• Voor de covid-19-uitbraak was de dollar al duur. Dit kwam onder meer door de hogere rente en sterke groei in de VS. De acties van de Fed heffen dit rentevoordeel op waar beleggers gebruik van maakten.

Trio aan tekorten maakt dollar kwetsbaar

Hoewel de dollar fungeert als reservevaluta, kunnen de VS niet in het huidige tempo blijven lenen in een poging om een te zware schuldenlast van de overheid en het bedrijfsleven te verlichten. De VS kampt al met een begrotingstekort, gecombineerd met een handelstekort en een tekort op de lopende rekening. Dit maakt de dollar extra kwetsbaar voor beleggers die hun geld kunnen verschuiven van de greenback naar andere valuta in de wereld.

Categorised in: Research, Valuta

%d bloggers liken dit: