Taperen in de eurozone is niet aan de orde

De ECB denkt niet aan renteverhogingen en het afbouwen van het opkoopprogramma. De argumentatie om het bestaande beleid nog lange tijd ongewijzigd te laten, overtuigt monetair Edin Mujagic geenszins.

Zal de Europese Centrale Bank (ECB) het bestaande beleid aanpassen nu de inflatie stijgt en de economische groei dit en volgend jaar behoorlijk lijkt te zijn? Zo ja, wanneer zal dit dan gebeuren? Dat waren de vragen waar beleggers graag het antwoord op wilde hebben, terwijl het bestuur van de ECB beraadslaagde in Frankfurt.

Het antwoord op de eerste vraag is een duidelijk nee. Wat betreft de tweede vraag is de kans groter dat Elon Musk eerder de eerste mens naar de Mars zal brengen dan dat de ECB de officiële rente zal verhogen.

Het antwoord op de eerste vraag luidt nee, omdat de stijging van de inflatie – inmiddels 2 procent op jaarbasis, precies waar de ECB op mikt – volgens de bank vooral door statistische effecten, tijdelijke factoren en hogere energieprijzen wordt veroorzaakt. Hoewel die effecten de komende maanden sterker zullen worden, zullen ze daarna weer wegebben, zo meent de ECB, waardoor het dus niets hoeft te veranderen.

Pyrrusoverwinning

De ECB-economen ramen de inflatie in 2023 op 1,4 procent. Dat is, aldus president Christine Lagarde van de ECB, ver verwijderd van het doel van onder, maar dicht bij 2 procent. Als we er zo naar kijken, dan is de kans op een nog ruimer monetair beleid zelfs groter dan de kans op een krapper beleid.

Omdat het zeer ruime beleid nog ruimer maken waarschijnlijk te veel weerstand zou oproepen binnen en buiten de bank, lijkt het meest waarschijnlijke voor de komende jaren dat het ECB-beleid onveranderd zal blijven. De zogeheten haviken binnen het ECB-bestuur kunnen in die zin een overwinning bijschrijven, wel eentje die nog minder groot is dan een pyrrusoverwinning.

Sparen zonder rente

Dat de ECB er niet over peinst om überhaupt te gaan praten over een beleidsexit bleek ook toen Lagarde werd gevraagd of er binnen het bestuur nagedacht wordt over het beginnen met het afbouwen van het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties. Daarover praten zou prematuur, te vroeg en onnodig zijn, aldus de Française.

In de wetenschap dat renteverhogingen pas geruime tijd ná het stoppen met het opkopen van obligaties komen, betekent dat we nog jaren van renteverhogingen verwijderd zijn. Met als meest tastbare gevolg voor de gewone man dat de spaarrente nog jarenlang 0 procent zal blijven of negatief.

Wel stijgende marktrentes

Dat de bank nog heel lang op zijn minst op deze voet door zal gaan en eerder het beleid nog ruimer zal maken dan minder ruim, bleek ook uit een andere opmerking van Lagarde. Zij stelde dat de marktrentes iets zijn opgelopen, wat in haar ogen een risico is omdat dat de financieringsvoorwaarden minder gunstig maakt.

Dat was een belangrijke uitspraak, niet alleen omdat zorgen voor gunstige financieringsvoorwaarden sinds een paar maanden openlijk het doel is van de ECB maar ook omdat het optimisme van de bank voor de tweede helft van het jaar – er wordt een sterk herstel verwacht – stoelt op aanhoudende gunstige financieringsvoorwaarden, lees dat de rentes laag blijven.

Onwetenschappelijk

Het komt er allemaal op neer dat de ECB naar de conclusie toewerkt dat het beleid ongewijzigd moet blijven, waar vervolgens argumenten bij verzonnen moeten worden, hoe vergezocht de argumentatie ook mag zijn, om die keuze te rechtvaardigen.

Merk op dat dit haaks staat op de wetenschappelijke methode waar de bank zo prat opgaat. Een echt onafhankelijke wetenschapper bestudeert en komt zo tot een conclusie. A priori een conclusie omhelzen is zo onwetenschappelijk als het maar zijn kan.

Deze column is 11 juni jl. gepubliceerd in IEXProfs

Het bericht Taperen in de eurozone is niet aan de orde verscheen eerst op OHV.

SourceCategories: Research