Staatsschuld gaat naar 100%

Wat is een veilige bovengrens voor de overheidsschuld?

Vanaf welk niveau schaden schulden de groeiverwachtingen van een economie? Volgens de Grafiek van de Week (de Halloween-editie) van Fidelity International krijgen we misschien wel snel een antwoord op die vraag. Volgens het IMF kan de pandemie de wereldwijde schuld in 2020 tot bijna 100 procent van het BBP doen stijgen, in 2019 was dat nog 83 procent.

Zonder dat deze vraag door Fidelity wordt beantwoord, is het zeker zo belangrijk om naar omvang van het spaargeld te kijken. Dat is wereldwijd 28% van het BNP per eind 2017. Tel daarbij de jaarlijkse inleg van pensioengelden plus de beschikbare middelen van de pensioenfondsen en de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat een stijging van de schuld naar 100% niet een extreem groot probleem is. Het zet wel een rem op de groei-impulsen die kunnen worden gegeven.