Short Insight: China – Kloof tussen vraag en aanbod neemt af

  • PMI’s wijzen op solide industrie en aanhoudende inhaalslag dienstensector
  • Uitvoer blijft overeind in tweede kwartaal dankzij medische en tech producten
  • Aanbodgedreven herstel, maar kloof tussen aanbod en vraag neemt verder af
  • Groeiraming 2020 ongewijzigd, maar raming 2021 verhoogd van 7% naar 8%

[Download niet gevonden]

1.  PMI’s wijzen op solide industrie, inhaalslag dienstensector

De inkoopmanagersindices (PMI’s) voor juli bevestigen dat China’s industriële herstel van de covid-19-schok doorzet, en dat een heropleving van besmetting en overstromingen geen grote spelbrekers zijn. De PMI’s voor de verwerkende industrie voor juli van zowel NBS als Caixin waren beter dan verwacht. De officiële PMI is toegenomen van een historisch dieptepunt van 35,7 in februari naar het hoogste niveau in twee jaar (51,1). Het equivalent van Caixin steeg met 1,6 punt naar 52,8, het hoogste niveau in bijna tien jaar (en 12,5 punt boven het dieptepunt in februari). Intussen bevinden de PMI’s voor de dienstensector zich op nog hogere niveaus (rond de 54), daarmee de aanhoudende inhaalslag van de door covid-19 zwaar getroffen dienstensector onderstrepend. Toch daalden beide PMI’s voor de dienstensector in juli, vooral die van Caixin (van 58,4 naar 54,1). Hierbij moet bedacht worden dat PMI’s vooral een weerspiegeling zijn van maandelijkse veranderingen in vooruitzichten (dus de marginale verbetering  na de covid-19 schok was in juni beter dan in juli). Al met al bleef de samengestelde PMI van NBS min of meer stabiel in juli, terwijl die van Caixin afnam van 55,7 naar een nog steeds vrij hoog niveau van 54,1.

2.   Uitvoer blijft overeind dankzij medische en tech producten

De Chinese uitvoer bleef goed overeind in het tweede kwartaal, ondanks de covid-19 gerelateerde ineenstorting van de wereldgroei en- handel. De uitvoer van goederen steeg met 30% ten opzichte van het zwakke eerste kwartaal en was ongeveer stabiel vergeleken met een jaar eerder (juni: +0.5% j-o-j). Deze exportprestatie was mede te danken aan de groeispurt van medische producten. Ook de uitvoer van technologische producten deed het goed in het tweede kwartaal. Dat wijst erop dat ook China profiteert van de versnelling van de digitali-sering ten gevolge van de covid-19 crisis. Deze ontwikkelingen komen ook terug in de verbetering van de PMI-uitvoerindices in de afgelopen maanden. Toch blijven deze indices van zowel NBS als Caixin onder het neutrale niveau van 50. Dat geeft aan dat de externe omgeving onzeker blijft, vanwege de covid-19 crisis en de aanhoudende spanningen tussen China en de VS. De Chinese invoer van goederen was in het tweede kwartaal ongeveer 10% lager dan een jaar eerder. Dat heeft niet alleen met het achterblijven van de binnenlandse vraag te maken (zie hierna), maar ook met de daling van grondstofprijzen. Toch verbeterde de invoergroei in juni duidelijk (tot +2,7% j-o-j).

3. Aanbodgedreven herstel, maar kloof aanbod/vraag neemt verder af

Vooralsnog wordt het Chinese herstel van de covid-19 schok met name geleid door de aanbodzijde en hobbelt de vraag daar wat achteraan. Toch is ook duidelijk sprake van een geleidelijke verbetering van de binnenlandse vraag, mede ondersteund door een vanwege de pandemie doorgevoerde verruiming van het begrotings- en monetaire beleid. We verwachten dat de ‘kloof’ tussen de aanbod- en vraagzijde in de tweede helft van dit jaar verder afneemt. Elke maand wordt de jaar-op-jaar krimp van de investeringen kleiner (januari-juni -3,1% versus januari-februari -24,5%). Dat is vooral te danken aan de publieke investeringen, als gevolg van het opvoeren van infrastructurele uitgaven door de centrale overheid en lagere overheden. Op het vlak van de consumptie zien we dat de detailhandelsverkopen ook een inhaalslag laten zien. De jaargroei bleef ook in juni negatief (-1,8% j-o-j), maar dat was in maart nog -15,8%. Daarbij blijven voor social distancing gevoelige sectoren zoals de horeca achterlopen, maar ook daar is een inhaalslag zichtbaar. Ook het personenvervoer herstelt zich langzaam, maar was in juni nog slechts circa 55% van de pre-corona-niveaus.

4. Groeiraming 2020 ongewijzigd; raming 2021 verhoogd naar 8%

Nu de Chinese economie een stevig herstel vertoont van de covid-19 schok, verwachten we dat macro-economische beleid weer wat meer ‘gericht en stapsgewijs’ gaat worden. Begrotingssteun zal wat meer gericht gaan worden op partijen die dat het meest nodig hebben. Daarbij is er nog wel wat ruimte over voor het opvoeren van infrastructurele uitgaven, na het eerder ophogen van specifieke quota voor de uitgifte van obligaties door lagere overheden. Ook het monetaire beleid zal waarschijnlijk wat selectiever worden, al verwachten we nog steeds een verdere verlaging van de bancaire reservevereisten en minimale verlagingen van enkele beleidsrentes.

We verwachten dat het herstel van de covid-19 schok doorzet in de tweede helft van dit jaar. Na de scherpe krimp in het eerste kwartaal (-6,8% j-o-j en -10% k-o-k), was het herstel in het tweede kwartaal (+3,2% j-o-j en 11,5% k-o-k) zelfs nog sterker dan verwacht. Omdat we wel wat payback verwachten en enige aanpassing van het macro-economische beleid, hebben we onze jaarraming voor 2020 ongewijzigd gelaten op 2%. Wel hebben we onze groeiraming voor 2021 inmiddels verhoogd van 7% naar 8%. Op jaarbasis gemeten zal de Chinese groei volgend jaar dus naar verwachting (tijdelijk) boven ‘trendniveau’ liggen. Wel moet worden bedacht dat dat puur door basiseffecten komt. De historische covid-19 krimp van het eerste kwartaal van dit jaar zal volgend jaar immers uit de cijfers verdwijnen. Verder veronderstellen we in ons basisscenario dat de spanningen tussen de VS en China zullen aanhouden, maar dat er vooralsnog geen heropleving van de tarievenoorlog zal plaatsvinden.

 

 

Het bericht Short Insight: China – Kloof tussen vraag en aanbod neemt af verscheen eerst op Insights.

Source

Tagged as:

Categorised in: ABN Amro, China, Economie, Research