Short Insight – China: het wordt weer steeds normaler

  • Kloof tussen aanbod- en vraagzijde wordt steeds smaller
  • Macrodata oktober tonen aan dat het groeimomentum sterk blijft
  • Afzwakking varkensprijzen brengt inflatie op het laagste niveau in elf jaar
  • Wij hebben onze visie op de dollar-yuankoers aangepast

[Download niet gevonden]

1.     Kloof tussen aanbod- en vraagzijde wordt steeds smaller

China’s herstel van de covid-19-schok wordt steeds meer breed gedragen. Aanvankelijk werd dit herstel geleid door de aanbodzijde. Dat kwam deels door overheidsbeleid gericht op het snel weer opstarten van de industriële productie na de periode van lockdowns begin dit jaar. (In veel welvarende landen was het overheidsbeleid vaak juist meer gericht op de vraagzijde). Dit beleid is ook zichtbaar in een V-vormig herstel van de industriële productie. Maar ook heeft het bijgedragen aan China’s opmerkelijke uitvoerprestatie. Chinese bedrijven waren immers sneller weer in staat dan hun buitenlandse concurrenten om de wereldvraag te bedienen. Toch laat ook de vraagzijde inmiddels een duidelijk herstel zien. De overheidssteun werkt door in een opleving van de publieke investeringen en in de kredietgroei. Daarnaast draagt China’s succes in het beheersen van de pandemie bij aan de versoepeling van restricties en vertrouwensherstel. Daar profiteert ook de consumptie van. De dienstensector vormde het epicentrum van de covid-19 schok, maar inmiddels liggen – zoals vanouds – de inkoopmanagersindices voor de dienstensector alweer duidelijk hoger dan die voor de verwerkende industrie.

2.   Macrodata oktober laten zien dat groeimomentum sterk blijft

De oktoberdata laten zien dat het groeimomentum sterk blijft. De groei van de industriële productie was stabiel (6,9% j-o-j). De groei van de detailhandelsverkopen versnelde naar 4,3% j-o-j (september: 3,3%). De officiële werkloosheid in stedelijke gebieden is met 5,3% bijna terug op het pre-coronaniveau. De investeringsgroei in stedelijke gebieden bedroeg in de periode januari-oktober 1,8% j-o-j (jan-sept: 0,8%). Dat wordt voor een belangrijk deel gedreven door pandemiegerelateerde begrotingssteun. De publieke investeringen (+4,9% j-o-j in jan-okt) doen het beter dan de private investeringen (-0,7%). Al met al steeg de maandelijkse bbp-groeiraming van Bloomberg naar 6,9% j-o-j, het hoogste tempo in 16 maanden (september: 6,75%). Toch vlakt de versnelling van de groei wat af. De inhaaleffecten van de covid-19-schok nemen immers af naarmate de economie verder normaliseert.

3. Afzwakking varkensprijzen drijven CPI-inflatie omlaag

Ondanks China’s krachtige herstel van de covid-19-schok is de inflatie in de loop van dit jaar sterk afgenomen. De CPI-inflatie piekte in januari op 5,4% j-o-j, maar kwam in sneltreinvaart naar beneden tot een 11-jaars dieptepunt van 0,5% j-o-j in oktober. Dit wordt in sterke mate gedreven door de voedselprijscycus, en dan met name die van varkensprijzen. Als gevolg van een eerder grootschalige uitbraak van varkenspest schoot de inflatie van varkensprijzen omhoog naar een piek van 135% j-o-j in februari 2020. Sindsdien zijn de varkensprijzen – mede door een herstel van de productie en een toename van de invoer – snel omlaag gekomen. In oktober was de inflatie van varkensprijzen zelfs weer negatief, voor het eerst sinds februari 2019. Door deze grote schommelingen hebben de varkensprijzen een groot effect gehad op de index van voedselprijzen en op de CPI-inflatie. Ondertussen was de kerninflatie (waarin sterk volatiele componenten zoals voedsel zijn uitgesloten) in de afgelopen maanden al naar een tienjaars dieptepunt van 0,5% j-o-j gedaald. De inflatie van producentenprijzen is al enige tijd negatief, ondanks het Chinese herstel. Dat komt in sterke mate door de eerder opgetreden dalng van de energieprijzen.

4. Visie op yuan-dollarkoers aangepast (Georgette Boele)

Sinds 2013 hebben de Chinese autoriteiten de yuan sterker laten meebewegen met marktkrachten. Dat is een geleidelijk, stapsgewijs proces. De autoriteiten grijpen af en toe nog wel in als de markt-bewegingen te groot zijn of te snel gaan. Ze temperen dan de beweging. Sinds juni is de yuan aanzienlijk geapprecieerd ten opzichte van de dollar. Dat weerspiegelt allereerst algehele dollarzwakte. Ook het Chinese succes in het onder controle krijgen van de pandemie, het daaropvolgende economische herstel en het inprijzen van een overwinning van Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben een rol gespeeld.

Onze visie was lange tijd dat de yuan op de langere termijn geleidelijk aan zou blijven depreciëren ten opzichte van de dollar. Deze visie hebben we nu aangepast. We zijn nu optimistischer over de vooruitzichten van de yuankoers versus de dollar op de (middel)lange termijn. Dat komt omdat we volgend jaar algehele dollarzwakte verwachten vanwege de negatieve reële rente in de VS en het uiterst accommoderende beleid van de Fed in de komende jaren. Daarnaast speelt de yuan geleidelijk aan een steeds belangrijker rol op de financiële markten en in het reservebeheer van centrale banken (een proces van decennia, niet van jaren). Op korte termijn denken we dat het opwaarts potentieel beperkt is. De groei in de VS zal een inhaaleffect laten zien en ook Biden zal kritisch blijven op China.

Al met al hebben we onze ramingen voor de dollar-yuankoers aangepast. Onze nieuwe eindejaarsvoorspellingen voor 2020 en 2021 luiden respectievelijk 6,50 (was 6,75) en 6,40 (was 7,00). Zie voor meer achtergrondinformatie de gisteren gepubliceerde FX Weekly, Nieuwe visie voor de Chinese yuan.

 

Het bericht Short Insight – China: het wordt weer steeds normaler verscheen eerst op Insights.

Source

Categorised in: China, Economie, Research