Short Insight – China: Groeiraming 2020 omlaag vanwege Covid-19

  • Sterke daling PMI’s weerspiegelt verstoringen als gevolg van de coronacrisis
  • Herstel autosector geraakt door verlengde lockdowns na Chinees Nieuwjaar
  • Autoriteiten gaan door met versoepelen van monetair en begrotingsbeleid
  • Onze groeiraming voor 2020 is iets verlaagd, die voor 2021 iets verhoogd

[Download niet gevonden]

1.     Sterke daling PMI’s weerspiegelt verstoringen door coronacrisis

De afgelopen week zijn de eerste macrodata over februari gepubliceerd die het effect van de coronacrisis laten zien. Dat effect houdt verband met de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals de verlengde lockdowns na het Chinees Nieuwjaar eind januari en strikte beperkingen van de mobiliteit. Alle koopkrachtmanagersindices (PMI’s) van NBS en Caixin bereikten een historisch dieptepunt. De PMI’s voor de dienstensector werden het hardst geraakt. Delen van de Chinese dienstensector (zoals transport) vormen immers het epicentrum van de coronaschok. Zowel de officiële PMI voor de dienstensector als die van Caixin daalde met circa 25 punten (tot respectievelijk 29,6 en 26,5). Ook de PMI’s voor de verwerkende industrie gingen fors onderuit: die van Caixin met bijna 11 punten (tot 40,3) en die van NBS met 15 punten (tot 35,7). Al met al kwamen de PMI’s fors lager uit dan verwacht. Maar zo vreemd is deze sterke daling niet: ze weerspiegelen het feit dat de productiecapaciteit en productieketens in februari sterk verstoord zijn geraakt. We verwachten dat de PMI’s de komende maanden scherp zullen verbeteren, als de productiecapaciteit geleidelijk aan is hersteld.

2.     Herstel autosector geraakt door lockdowns

Door de coronacrisis wordt het herstel van de autosector vooralsnog in de kiem gesmoord. De zwakte in deze sector was een factor achter de groeivertraging vorig jaar (naast eerder beleid gericht op schuldreductie en de handels- en technologie-oorlog tussen de VS en China). De groei van de autoproductie en -verkopen was op jaarbasis zwaar negatief eind 2018 en begin 2019. Dat was niet alleen de weerslag van een zwakkere binnenlandse vraag, maar ook een gevolg van problemen met nieuwe emissiestandaarden en het aflopen van belastingprikkels. Eind 2019 liet de autosector echter het begin van een herstel zien. De sterke terugval van de productie in januari kan vooral worden toegeschreven aan de vakantie in verband met het Chinees Nieuwjaar. De verlengde lockdowns en andere noodmaatregelen zetten echter de autoproductie- en verkoop verder onder druk. De provincie Hubei (waar het virus opdook, het aantal besmettingen en slachtoffers het grootst is, en de meest draconische maatregelen zijn genomen) was in 2018 goed voor circa 10% van de Chinese autoproductie. Het zal even duren voordat deze productiefaciliteiten weer volledig operationeel zijn.

3. Beijing gaat door met versoepelen monetair en begrotingsbeleid

Om de tegenwind vanuit de coronacrisis te compenseren, gaat Beijing door met het stapsgewijs versoepelen van het monetair en begrotings-beleid. Ook wordt gerichte steun verleend aan bepaalde sectoren en bedrijven. In de afgelopen weken is de PBoC doorgegaan met het in kleine stapjes verlagen van enkele beleidsrentes. Ook kondigde de centrale bank aan de bancaire reservevereisten verder te verlagen, nadat deze in 2018-19 al met 400 bp en begin 2020 met 50 bp (tot 12,5%) waren verlaagd. We denken dat de RRR’s dit jaar nog eens met 150 bp worden verlaagd. Op begrotingsvlak had Beijing de quota voor de uitgifte van speciale obligaties door lagere overheden al verhoogd en naar voren gehaald. Dat vertaalt zich in een sterke stijging van de kredietverlening begin 2020. De overheid heeft ook speciale belastingmaatregelen genomen en biedt gerichte steun aan getroffen sectoren en bedrijven (zoals de luchtvaartsector). Ondertussen worden ook toezichtsregels versoepeld. De bancaire toezichthouders staan bijvoorbeeld banken uitstel toe bij het afschrijven van leningen verstrekt aan bedrijven die sterk geraakt worden door de coronacrisis. We verwachten dat de autoriteiten doorgaan met dit beleid gericht op het verzachten van de effecten van de coronacrisis.

4. Groeiraming voor 2020 iets verlaagd, die voor 2021 iets verhoogd

Eerder deze week hebben we onze mondiale groeiramingen opnieuw neerwaarts bijgesteld vanwege de opgetreden escalatie van de verspreiding van Covid-19 buiten China (zie hier voor meer achtergrond). We hebben onze groeiramingen voor de belangrijkste economieën met 0,2 – 0,3 procentpunt verlaagd. Wat China betreft gaan we er nog steeds van uit dat de verstoringen als gevolg van de coronacrisis tijdelijk zullen zijn en dat de situatie in maart verder normaliseert. We gaan nu uit van een krimp op kwartaalbasis in het eerste kwartaal, gevolgd door een krachtig herstel in de kwartalen daarna. Dat herstel wordt mede gevoed door de al genoemde versoepeling van het monetair en begrotingsbeleid en de verruiming van toezichtsregels. Al met al hebben we onze groeiraming voor geheel 2020 iets verder verlaagd, naar 5,3% (dat was 5,5% en voor de coronacrisis 5,8%). Gelet op overloopeffecten van dit jaar hebben we de groeiraming voor 2021 juist iets verhoogd, naar 6,0% (dat was 5,8% en voor de coronacrisis 5,6%).

 

 

 

Het bericht Short Insight – China: Groeiraming 2020 omlaag vanwege Covid-19 verscheen eerst op Insights.

Lees hier het orginele bericht:

Categorised in: ABN Amro, China, Research