Short Insight: China blijft nog wel even doorgroeien

  • Jaargroei bijna 8% in 2e kwartaal; kwartaalgroei neem toe na zwak 1e kwartaal
  • Versnelling vaccinatietempo draagt bij aan herstel consumptie
  • De stijging van producentenprijzen blijft in juni stabiel op hoog niveau
  • De Chinese centrale bank heeft de bancaire reservevereisten verlaagd met 50 bp

[Download niet gevonden]

1.     Reële bbp-groei in tweede kwartaal bijna 8% op jaarbasis

De Chinese groei kwam met 7,9% j-o-j in het tweede kwartaal iets lager uit dan verwacht (consensus: 8,0%, eerste kwartaal: 18,3%). De daling van de jaargroei t.o.v. het eerste kwartaal is volledig toe te schrijven aan basis-effecten (de zware covid-19 schok begin 2020). Op kwartaalbasis bedroeg de groei 1,3% k-o-k (consensus: 1,0%).  Dit was hoger dan de neerwaarts herziene 0,4% k-o-k in het eerste kwartaal, toen strengere mobiliteits-beperkingen rond het Chinees nieuwjaar een rem zetten op de groei. De macrodata over juni waren beter dan verwacht. Dat gold met name voor de detailhandelsverkopen (+12,1% j-o-j; consensus: 10,8%, mei: 12,4%), die de maanden daarvoor juist teleurstelden. De industriële productie groeide in juni met 8,3% j-o-j (consensus: 7,9%, mei: 8,8%). De investeringsgroei bedroeg 12,6% j-o-j in januari-juni (consensus: 12,0%, januari-mei: 15,4%). Het werkloosheidspercentage bleef stabiel op 5,0%. Wij houden onze groeiraming voor geheel 2021 vooralsnog op 9,0%. Deze relatief hoge (verwachte) groei is vooral te danken aan het sterke basiseffect in het eerste kwartaal. De kwartaalgroei valt dit jaar gemiddeld veel lager uit dan in de laatste drie kwartalen van 2020, omdat de inhaaleffecten van de pandemische schok wegebben. Al met al zullen de laatste macrodata de vrees voor een sterke groeivertraging waarschijnlijk helpen verminderen. Die vrees was wat toegenomen na de zwakke PMI’s voor juni, een draai in de kredietcyclus en een recente versoepelingsstap van de centrale bank.

2.   Versnelling vaccinatietempo draagt bij aan herstel consumptie

Ook in het tweede kwartaal kampte China met oplevingen van het virus en aanscherpingen van mobiliteitsbeperkingen, hoewel het effect hiervan op de economie kleiner was dan in het eerste kwartaal. China liep voorop op het vlak van virusbestrijding en het economisch herstel van de covid-19-schok. Op het vlak van de vaccinaties liep China echter aanvankelijk achter op de welvarende landen. Dit verklaart deels waarom het herstel van de consumptie (met name van diensten) is achtergebleven en het herstel in China nog wat onevenwichtig blijft (met de industrie, de uitvoer en de vastgoedsector als belangrijkste pijlers). De overheid heeft dit echter ingezien. De vaccinatiecampagne is in het tweede kwartaal duidelijk versneld. Zo werden in juni dagelijks gemiddeld 20 miljoen Chinezen gevaccineerd. Hoewel de werking van de in China gebruikte vaccins naar verluidt minder is dan die van de vaccins die in het Westen worden gebruikt, verwachten wij dat deze sterke versnelling van de vaccinatiecampagne een geleidelijke verschuiving in de richting van de consumptie zal ondersteunen.

3. Producentenprijsinflatie stabiliseert in juni

In de afgelopen maanden was de producentenprijsinflatie (PPI) snel toegenomen, tot 9,0% j-o-j in mei (het hoogste peil sinds de mondiale kredietcrisis). In juni lijkt echter een voorlopige kentering zichtbaar: op jaarbasis nam de PPI licht af, tot 8,8%. Deze kentering kwam niet onverwacht. Zo heeft de overheid maatregelen genomen om de sterke stijging van de grondstoffenprijzen – de belangrijkste drijvende kracht achter de stijging van de PPI – in te dammen. Ook de dalende voedselprijzen en basiseffecten spelen hierbij een rol. Eerder deze maand wezen enkele subindices van de inkoopmanagersindices voor de verwerkende industrie voor juni al op enige afzwakking van de kostprijsinflatie in China. Dit alles zou een deel van de vrees moeten wegnemen voor een toenemende bijdrage van China aan de wereldwijde goedereninflatie. Deze vrees was de afgelopen maanden toegenomen door de versnelling van de PPI. Intussen is de consumentenprijsinflatie (CPI) in juni teruggevallen tot 1,1% j-o-j (mei: 1,3%). De kerninflatie bleef stabiel op een laag niveau van 0,9% j-o-j. Dit bevestigt dat de hogere kostprijzen nauwelijks worden doorberekend aan de consument. Al met al hebben de stabilisatie van de PPI en de gematigde CPI-niveaus de ruimte voor de centrale bank vergroot om de economie met gerichte maatregelen te ondersteunen (zie hieronder).

4. Beijing schakelt weer over op gerichte, stapsgewijze versoepeling

Vorige week riep de State Council op tot het gebruik van monetaire instrumenten, zoals verlagingen van de bancaire reserve-vereisten, om de financieringskosten voor bedrijven, en met name die voor het mkb, omlaag te brengen. De Chinese centrale bank (PBoC) gaf daar snel gehoor aan en kondigde een verlaging van deze reservevereisten met 50 basispunten aan per 15 juli. Naar onze mening moet deze stap niet worden gezien als het begin van een forse verruimingscyclus. We denken dat de beleidsmakers zullen vasthouden aan hun algemene doelstelling om de totale schuldopbouw in de hand te houden. Daartoe dient de kredietgroei niet boven de nominale bbp-groei uit te komen.  Veeleer moet deze stap worden gezien als een reactie op de neveneffecten van de hiervoor doorgevoerde verkrapping. In die zin zou men kunnen spreken van een terugkeer naar de “stapsgewijze monetaire versoepeling” die de PBoC eerder heeft toegepast. Deze stap zal wat ademruimte geven aan bedrijven die te maken hebben met stijgende rentetarieven, deels als gevolg van de stijgende kostprijsinflatie. Sinds het signaal van de State Council is de rente op 10-jarige staatsobligaties met ongeveer 15 basispunten gedaald. Eerder hadden de autoriteiten op de stijgende kostendruk gereageerd met maatregelen om de sterke stijging van de grondstoffenprijzen een halt toe te roepen. Meer in het algemeen is de Chinese kredietcyclus al sinds eind 2020 aan het kantelen, omdat het accent van het beleid is verschoven van macro-economische stabilisatie naar het verminderen van financiële-stabiliteitsrisico’s. Ook zijn de autoriteiten doorgegaan met het inperken van schaduwbankieren en zijn ze sterker gaan optreden tegen fintech-bedrijven, online platforms en bitcoin.

 

 

Het bericht Short Insight: China blijft nog wel even doorgroeien verscheen eerst op Insights.

SourceCategories: Research