Schuldenberg eerder een probleem dan inflatie

Inflatie is op korte termijn geen probleem. De torenhoge schulden van landen, bedrijven en gezinnen wel, aldus Edin Mujagic. Hopelijk dat de economische groei straks niet weer afzwakt. Dan zijn de rapen gaar.

Nu we het ergste van de coronacrisis achter de rug lijken te hebben en ook weten hoe erg het is geweest, verleggen beleggers hun focus. De economieën over de hele wereld herstellen, onzekerheid is er alleen over hoe sterk dat herstel zal zijn.

Met economisch herstel en de centrale banken die aangeven in het meest gunstige geval de rentes nog jarenlang op 0% te zullen houden, maken beleggers zich weer een beetje zorgen over inflatiegevaar.

Voor de komende jaren is die angst echt overdreven. Op termijn verwacht ik dat de prijzen aanmerkelijk sneller zullen stijgen dan in het verleden, maar er zal nog veel water door de Rijn stromen voordat dat zo is.

Geen schuldverlagingen

Nee, voor de komende jaren maak ik me meer zorgen over onze schulden. Die schulden – niet alleen de staatsschulden maar ook die van huishoudens en bedrijven – waren aan de vooravond van de Grote Financiële Crisis al aan de zeer hoge kant.

Banken, financiële markten en economieën werden gered door die schuldenberg te verhogen. In de jaren die volgden deden beleidsmakers er weinig tot niets aan om die schuldenberg weer te verlagen.

Dat was ook niet noodzakelijk; de centrale banken drukten de rentes toch nog verder omlaag. Zelfs tot onder 0%. In plaats van te kijken hoe schulden te verlagen, gingen veel landen daardoor nog meer lenen.

Destabiliserende factor

Dit jaar kreeg de wereldeconomie een nieuwe schok, het coronavirus. Om economieën te redden, moesten de overheden nog meer schuldenhooi op hun toch al gammele vorken nemen. In een noodtoestand zoals de coronacrisis, is het alle hens aan dek.

Dat de schulden verder oplopen, is dan tot daaraan toe. Nu de crisis langzaam aan wegebt, zou die schuldenberg op termijn wel eens een destabiliserende factor voor economische groei kunnen worden.

Ik zie nauwelijks plannen om schuldenbergen te verlagen, vandaar dat ik me daar meer zorgen over maak dan over inflatie.

Lage rentes

Als de rentes om wat voor reden dan ook zullen stijgen, al is het maar een klein beetje, dan komen veel huishoudens, bedrijven en landen in de problemen.

Ook als dat niet gebeurt en de economische groei na het herstel weer afneemt – vergeet niet dat de groei wereldwijd is afgenomen voordat corona zou toeslaan, dus een hervatting van die laagconjunctuur is zeker mogelijk – zullen veel landen, bedrijven en huishoudens geen nieuwe schuldbeschermingswal kunnen optrekken.

De centrale banken zullen de rentes dus nog heel lang proberen laag te houden. Zoals ik al zei, zorgen ze nu al heel subtiel ervoor dat ze een alibi daarvoor hebben. Neem de Fed.

Fed ziet de prijzen niet stijgen

Die zei onlangs naar gemiddeld 2% inflatie te streven. Maar wat de Fed onder inflatie verstaat, is iets heel anders dan wat u en ik daaronder verstaan.

Als de Fed het over inflatie heeft, dan bedoelt de bank een inflatiegraadmeter waar de werkelijke zorg- en huisvestingskosten maar deels in worden meegenomen en waarbij de prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten.

De focus op deze speciale inflatiemaatstaf zorgt ervoor dat het niet zo is dat als wij de prijzen zien stijgen, de Fed dat ook zo ziet.

Boodschappentassen meezeulen

Dus, de bank zegt veel hogere inflatie toe te staan dan de inflatie voorlopig lijkt te worden, maar wanneer de inflatie in een later stadium oploopt, dan zal de bank geen actie ondernemen omdat de speciale inflatiemaatstaf veel minder oploopt.

Een en ander is zodanig ingericht dat de inflatiedoelstelling heel lastig wordt gehaald. Het is alsof het IOC tegen Usain Bolt zou zeggen dat hij alleen opnieuw goud zou krijgen als hij 100 meter wint terwijl hij twee zware boodschappentassen mee moet zeulen.

Deze column is 4 september jl. gepubliceerd in IEXProfs

Het bericht Schuldenberg eerder een probleem dan inflatie verscheen eerst op OHV.

Source