Categorieën
Research

Schroders’ Keith Wade: Economisch herstel gloort, maar op korte termijn zijn er nog hobbels te nemen

Er gloort weer wat licht aan het einde van de tunnel. De hoop op een spoedig coronavaccin geeft een extra boost aan de outlook voor de wereldeconomie. Het leidde tot een significante rally op de aandelenmarkten.

Toch is de strijd nog niet gestreden. In Europa kampt men met een tweede golf en in de VS zwelt een derde golf aan. Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders, verwacht dat het herstel zich uitstrekt tot in 2022, terwijl budgettair en monetair beleid ruim blijft. De groei ligt boven trendniveau, terwijl de inflatie laag blijft. Het patroon is vergelijkbaar met het herstel na de financiële crisis in 2010 en 2011.

Kernpunten uit Schroders’ outlook voor de wereldeconomie:

1. De wereldwijde economische groei in 2020 is verhoogd van -4,3% naar -4,0%, dankzij een positievere groeiverwachting van de opkomende markten (van -2,7% naar -1,9%) als gevolg van een betere groei buiten China.

De hoop op een snel vaccin neemt niet weg dat Schroders meer restricties in de VS verwacht en dat de tweede golf in Europa zal resulteren in een negatief kwartaal van de groei in het vierde kwartaal. Deze effecten werken door in Q1 van 2021. Normalisering van de activiteiten zijn niet te verwachten voor de tweede helft van het volgende jaar.

2. Op de korte termijn lijkt het voorspelde groeipad op een wortelteken, maar over het algemeen is het nog steeds een ‘U’

Het herstel verloopt meer volgens een ‘U’, maar de groei vlakt momenteel af als gevolg van de corona-restricties. Het leidt echter niet tot een W-vormig herstel, dankzij de aanhoudende groei in de VS en China.

3. Begin Q1 komt een stimuleringspakket in de VS van 1 biljoen dollar, terwijl de centrale banken de monetaire kranen openhouden

De reden waarom Wade voorzichtiger is in zijn outlook, is het uitblijven van een deal in het Amerikaanse congres over een stimuleringspakket van de overheid. De verwachting was dat er nu al stimulering werkzaam zou zijn, om de werkloosheid te remmen en de economie aan te jagen. Onenigheid tussen Republikeinen en Democraten over de omvang van het pakket heeft verhinderd dat er iets werd gedaan wat verder ging dan een uitvoerende opdracht van de president.

Wade veronderstelt dat een akkoord wordt bereikt over een stimuleringspakket van 1 biljoen dollar in Q1. De dreiging van de impact van de derde golf kan genoeg zijn om de politici tot een deal te dwingen. De centrale banken houden hun rentepercentages laag, met een lage inflatie. Een doorbrekend herstel betekent ook dat kwantitatieve verruiming zal afvlakken. De Fed-balans zal aan het einde van de prognoseperiode stijgen tot ongeveer 9 biljoen dollar. Dit is een stijging van bijna 2 biljoen dollar vanaf vandaag, maar het tempo van QE zal matig zijn tot ongeveer 100 miljard per kwartaal in 2022, vergeleken met het huidige tempo van 360 miljard dollar. Dit zou een nieuwe taper tantrum kunnen uitlokken, zoals in 2013.

4. De dollar verzwakt nog meer

Er zijn twee factoren die leiden tot een verdere verzwakking van de dollar. Enerzijds is dat de verkiezing van Biden tot president en de afnemende handelsspanningen tussen de VS en China, waardoor de aantrekkelijkheid van de Amerikaanse dollar als safe haven valuta afneemt. Anderzijds kan de terugkeer van het twin deficit in de VS een periode van dollarzwakte inluiden, aangezien de economie afhankelijk wordt van externe financiering.