Schonere mijnbouw

De mijnbouw kent veel duurzaamheidsproblemen, maar vervult tegelijkertijd een belangrijke rol in de transitie naar een groenere economie.

Masja Zandbergen, hoofd ESG-integratie bij Robeco pleit voor meer innovatie en samenwerking. “Binnen de mijnbouw is veel ruimte voor verbetering bij de verwerkingstechnieken. Voor sommige mineralen blijft de industrie vasthouden aan processen die ruim 50 jaar geleden zijn ontwikkeld. Hier valt dus, gezien alle wetenschappelijke ontwikkelingen, veel winst te behalen.”

Daar de mijnbouw leverancier is van veel grondstoffen in windturbines, elektrische auto’s en energiezuinige verlichting, is meer innovatie binnen de sector nodig. Zo zouden mijnbouwbedrijven moeten inzetten op recycling, het gebruik van bacteriën om stoffen te delven en de inzet van enzymen om verontreinigde locaties te saneren. Mijnbouwbedrijven die afstappen van fossiele brandstoffen en hun activiteiten verduurzamen, kunnen bovendien hun kapitaalkosten verlagen, hetgeen het risico op uitsluiting door beleggers verkleint.

“Wij zijn ervan overtuigd dat mijnbouwbedrijven een belangrijk onderdeel van de oplossing worden als ze de grootste duurzaamheidskwesties het hoofd bieden.”

%d bloggers liken dit: