Robeco verwacht verdere stijging rente

De rentes in de eurozone kunnen de komende tijd verder stijgen. Dit kan leiden tot een shaken-and-stirred-scenario, waarin monetaire beleidsmakers vinden dat reële rentes het economisch herstel belemmeren en daardoor in actie komen met extra obligatieaankopen, of dit suggereren te doen.

Dat schrijven strateeg bij het Global Macro Team Peter van der Welle en portfoliomanager Jeroen Blokland in de outlook voor de maand maart. Zij wijzen erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) zich hierover het duidelijkst uitliet. “De ECB stelt dat een steilere rentecurve een ongewenst ontwikkeling is en moet worden tegengegaan”, schrijft Van der Welle. “Sommige ECB-functionarissen hintten er al op dat de ECB meer obligaties moet gaan opkopen.”

In tegenstelling tot de ECB, stelt de Federal Reserve (Fed) zich afwachtender op, ziet Jeroen Blokland. “Hoewel de obligatiemarkt op zijn kop staat, heeft de Fed deze niet door mondelinge tussenkomsten of concrete acties in beweging gebracht. De Fed lijkt zich op zijn gemak te voelen bij de huidige mix van factoren die bijdragen aan het steiler worden van de curve.”

Al vroeg in een economische expansie beginnen obligatiebeleggers doorgaans een hogere rente te eisen om de hogere economische groei – en de daarmee samenhangende opwaartse inflatiedruk – te compenseren, legt Van der Welle uit. “Hoewel het huidige herstel ongelijk blijft, zien we overal economische groei in de wereldwijde productiesector. We verwachten dat de rentes de komende maanden nog zullen stijgen, maar wel in een lager tempo.”

Categorised in: Monetair, Rente, Research