Rente: verslechtering rentemarge slecht voor banken

Op het eerste gezicht ziet het renteplaatje er niet positief uit voor de bankaandelen.

Op basis van de eurorente is er sinds begin vorig jaar nauwelijks verschil tussen het rendement op 10- en 30-jarige obligaties. Het rendement op 2-jarige obligaties is omhooggeschoten en staat circa 80 basispunten boven 10-jarige obligaties. Dat is in principe slecht voor de rentemarge van de banken. Het buitensporige verschil (10y vs 2y) is vooral zichtbaar in het tweede kwartaal, wat kan leiden tot teleurstellende resultaten voor de bankaandelen. Minder of helemaal geen voorzieningen voor dubieuze debiteuren kan de cijfers nog van een lintje voorzien.

Zelfs als de cijfers tegenvallen zijn de waarderingen voor de bankaandelen laag.

  • ABN Amro noteert 14,11 euro. De yield bedraagt een uiterst smakelijk 7,1%. Het aandeel noteert nog geen 6 keer de winst.
  • ING noteert 12,18 euro. De yield is 5,3%. De koers/winst is 9,1. De cijfers zijn hoger dan voor ABN Amro, maar dat komt vooral doordat ING aan het dichten van het gat tussen de boekwaarde en de koers is begonnen.