Q4 ING minder mooi dan het lijkt

Bij ING is ogenschijnlijk sprake van een positieve ontwikkeling van de trend in de vorm van de kracht van de daling van de resultaten.

In Q4 daalde de winst met 17,4% naar 727 miljoen euro tegen een daling van 48 % op jaarbasis naar 2.485 miljoen euro, maar van een beleefde duidelijk zichtbare publicatie van de winst per aandeel is geen sprake.

Uit de cijfers blijkt dat enkel commissies een stijging van de baten liet zien in Q4. Rentebaten en inkomsten uit investeringen waren lager. De cijfers over Q4 worden in positieve zin beïnvloed door een daling van de toevoeging van 220 miljoen aan kredietrisico’s. Zonder die daling zou de daling van het nettoresultaat nagenoeg overeenkomen met het jaargemiddelde van 48%.

Het aandeel staat 5,5% hoger op 8,25 euro. ING kon ook wel een zetje gebruiken. Over de afgelopen 12 maanden is de koers met 23,8% gedaald. Vasthouden voor de lange termijn, ook gezien de ondertoon van de AEX met een stijging tot boven de 700.