Pimco: vlucht naar veiligere beleggingen

De problemen bij enkele regionale banken in de VS benadrukken het risico van het fractional reserve-systeem, waarbij banken slechts een fractie van hun deposito’s in kas hoeven te houden om leningen te verstrekken, schrijft Jerome Schneider, portfoliomanager bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

De snelle ontwikkelingen hebben geleid tot een verandering in het sentiment onder beleggers, ziet Schneider. “Eerdere signalen van aanhoudende inflatie leidden ertoe dat de markten verwachten dat de Fed de beleidsrente van de Fed hoger zet. Nu de risico’s zichtbaar werden, hebben de markten die renteverwachtingen bijgesteld te midden van een vlucht naar veiligere beleggingen.”

Het goede nieuws is volgens Jerome Schneider dat de markten ondanks de volatiliteit goed lijken te functioneren. Toch kunnen deze gebeurtenissen ervoor zorgen dat banken minder snel geneigd zijn geld uit te lenen, in een tijd dat kredietgroei toch al vertraagde. “Dat zou een eventuele Amerikaanse recessie qua timing naar voren kunnen halen.”

De recente gebeurtenissen herinneren Jerome Schneider aan de Great Financial Crisis (GFC) in 2008. Sinds de GFC is het wereldwijde financiële systeem ongetwijfeld veerkrachtiger geworden, dankzij nieuwe centrale bankfaciliteiten en regelgeving zoals verplichte kapitaalvereisten. Onder normale omstandigheden kan een bank dus een looptijdplan hanteren dat niet in overeenstemming is met de activa/passiva en haar deposito’s winstgevend uitlenen.

Schneider: “Het is wanneer depositohouders massaal hun geld terugvragen dat er problemen ontstaan. Dat is het inherente risico van ons ‘fractional reserve’ banksysteem, waarbij banken slechts een fractie van hun deposito’s in kas hoeven te houden om leningen te verstrekken.”

En hoewel de meest urgente problemen door de snelle reactie van de FDIC en Fed zijn verholpen, is het volgens Schneider voor cashbeleggers van belang om hun beleggingen te controleren op zwakke plekken.