Pimco: Versterkte groei VS geen onevenwichtig gevaar voor inflatie

De Amerikaanse economie zou in 2021 met 7,5% kunnen groeien dankzij het stimuleringspakket van $1900 miljard van president Joe Biden. Deze snelle groei stuwt de inflatie de komende jaren naar boven de 2%, verwachten Libby Cantrill, Head of Public Policy en Tiffany Wilding, Amerika-econoom bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Als gevolg van deze positieve vooruitzichten heeft Pimco de verwachtingen voor de economische bedrijvigheid in de VS verhoogd. “We verwachten nu dat het reële bbp in 2021 met 7% –7,5% zal groeien – niveaus die we sinds het begin van de jaren tachtig en daarvoor halverwege de jaren zestig niet meer hebben waargenomen”, schrijven Cantrill en Wilding in de notitie ‘Fiscal Spending Could Cause a U.S. Growth Spike – Compounding Investors’ Concerns on Inflation’.

Pimco’s naar boven bijgestelde verwachtingen voor de Amerikaanse economie impliceren tevens een snellere daling van de werkloosheid, zonder grote gevolgen voor inflatie. “Hoewel de vooruitzichten waarschijnlijk betekenen dat de inflatie de doelstelling van de centrale bank zal overtreffen, beschouwen we de inflatierisico’s op de langere termijn nog steeds als evenwichtig”, verwachten de Pimco-specialisten.

Categorised in: Monetair, Research