Pimco: Fed voert restrictief beleid

Om de hoge inflatie in te dammen voert de Federal Reserve al enige maanden een restrictief beleid. Als de inflatie eenmaal matigt, zal volgens Pimco de Fed eerder een normaliserend dan een versoepelend beleid invoeren.

“Na de meest recente economische cijfers verwachtten wij dat de uiteindelijke beleidsrente van de Fed zal stijgen naar ongeveer 5,3%. De verwachting is dat dit niveau in het tweede kwartaal van 2023 zal worden bereikt. Volgens Pimco gaan de financiële markten daarna nog steeds uit van een verlaging van die piek tot ongeveer 3,65% tegen eind 2024. Wat ons betreft zou het beleid geënt moeten zijn op normalisatie. Deze stap is niet zo groot, alles wat hiervoor nodig is, is een afnemende inflatie.”