Pimco: Contouren herstel obligatiemarkten VS reeds zichtbaar

De contouren van een gefaseerd herstel van financiële markten zijn reeds zichtbaar. CIO Marc Seidner en Noord-Amerika-econoom Tiffany Wilding, beide verbonden aan obligatiebelegger Pimco, constateren dat illiquiditeit en gedwongen verkopen binnen de Amerikaanse investment grade-obligatiemarkt afnemen.

Financiële markten werden hard geraakt door de coronapandemie. Seidner en Wilding benadrukken dat de humanitaire en economische crisis door het coronavirus zich nog uitbreidt. Echter, door de snelheid waarmee beleidsmakers met ongekende steunpakketten kwamen, beginnen zich de contouren van een herstel van financiële markten af te tekenen. ‘Liquiditeit en fundamentals keren terug’, schrijven Seidner en Wilding in hun analyse.

Naast obligatiemarkten zouden ook andere sectoren zich moeten herstellen, hoewel veel zal afhangen van de details en uitvoering van beleidsondersteuning, nieuwe overheidsprogramma’s en het traject van economisch herstel. De Pimco-specialisten verwachten dat er binnen de markt voor ongedekte bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit en die van senior secured loans significant en permanent kapitaalverlies plaatsvindt.

De Federal Reserve (Fed) breidde onlangs het obligatie-opkoopprogramma uit naar bedrijven waarvan de kredietwaardigheid recent is afgewaardeerd naar ‘high yield’. Deze stap impliceert dat nog eens meer dan 100 bedrijven die voor meer dan $500 miljard aan obligaties uit hebben staan, kunnen rekenen op steun.

Meer steunmaatregelen door de Fed voor het midden- en kleinbedrijf, staten en lokale overheden, zouden volgens Pimco de ‘veiligste’ kernmarkten voor assets helpen stabiliseren – die voor Amerikaans schuldpapier, agency mortgage backed securities, bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, gesecuritiseerde schulden en obligaties van lagere overheden.

Wilding en Seidner benadrukken echter dat markten verre van normaal zijn en het financiële systeem kwetsbaar en afhankelijk blijft van steun van de centrale bank. ‘Gezien de omvang van de verstoringen van de economische en financiële markten, zal het tijd vergen om de werking van de financiële markten volledig te herstellen en kan de Fed mogelijk stress in de meer risicovolle segmenten van de markt niet voorkomen’, schrijven Wilding en Seidner.

Categorised in: Corona, Research

%d bloggers liken dit: