PGIM: waar liggen knelpunten China

Met een ‘schokkend zwakke’ industriële productie en een consumptiegroei die ver achterblijft bij de verwachtingen, is het duidelijk dat het heropeningsmomentum van China alleen niet voldoende zal zijn om de groeidoelstelling van 5% van de nieuwe regering te halen. “Desondanks handhaven we onze prognose van 5,7% groei voor dit jaar, gesteund door onze overtuiging dat China het roer zal omgooien en een steviger stimulerend fiscaal beleid zal gaan voeren”, zegt Gerwin Bell, lead Economist Asia bij PGIM Fixed Income.

Drie belangrijke factoren kunnen de beleidsmakers snel tot actie dwingen. Om te beginnen lijkt China niet in staat om de VS bij te halen als het gaat om de veerkracht van de consumptie. “De boost van de consumentenbestedingen na de heropening kwam vooral op het conto van de dienstensector, de sector die het meest te lijden had onder de lockdowns. Chinese werknemers hebben tijdens de pandemie over het algemeen geen spaaroverschotten opgebouwd waardoor het land geen enorme inhaalvraag en ‘revenge spending’ kende die elders de consumptie aanjaagden.”

Krimpende vastgoedmark

Ten tweede blijven de vastgoedprijzen in China dalen, waarbij de nieuwbouw, verkoop van woningen en andere statistieken een sector laten zien die sterk krimpt. “Omdat het vermogen van huishoudens grotendeels in onroerend goed zit, is dit een andere belangrijke rem op de consumptie geworden. Maar de verkoop van grond is ook een belangrijke bron van inkomsten voor lokale overheden die dit gebruikten om anticyclische fiscale stimuleringsmaatregelen te nemen.”

De derde factor is de arbeidsmarkt, die er volgens Bell ‘beroerd’ begint uit te zien voor de nieuwe regering. Met name de jeugdwerkloosheid steeg in april naar een historisch hoogtepunt van meer dan 20 procent.

China bestrijdt al deze tegenwind al met monetair beleid, wat blijkt uit de aanzienlijke kredietgroei, dalende rentetarieven en een goedkopere munt. Maar nu is het fiscale beleid aan de beurt, zegt Bell. Hij wijst onder meer op de autosector, waar de geleidelijke afschaffing van fiscale stimuleringsmaatregelen vorig jaar leidde tot een scherpe daling van de verkopen.

“Als de zwakke consumptietrends aanhouden, kunnen de autoriteiten veel bredere maatregelen nemen. We blijven erop vertrouwen dat dit de komende maanden hét verhaal in de markt zal zijn.”

Diepgaande hervormingen

Hoewel het stimulerende beleid de activaprijzen zou moeten opdrijven, doen beleggers er volgens Bell goed aan zich niet te laten meeslepen door enige euforie die eruit kan voortvloeien, net zoals ze zich niet moeten laten meeslepen door de huidige somberheid. “In het beste geval zal de stimulans die we verwachten een volgende stap zijn op weg naar nog hogere schuldenlasten. China’s langetermijnproblemen blijven onverminderd aanwezig: ongunstige demografie, buitensporige schulden en lage productiviteit. Om ze aan te pakken zijn diepgaande marktgerichte hervormingen nodig.”