PGIM: Hogere rendementen obligaties

De obligatiesrentes hebben een historische stijging doorgemaakt tot niveaus die waarschijnlijk de hoogste in een generatie zullen blijken te zijn. De hogere yields zouden in het komende decennium gemakkelijk tot twee, zo niet drie keer zo hoge obligatierendementen moeten kunnen leiden vergeleken met het afgelopen decennium. Dat stelt Robert Tipp, Chief Investment Strategist bij PGIM Fixed Income.

“Als gevolg van het COVID-herstel hebben de markten de klok 20 jaar teruggedraaid, waardoor de rentes weer zijn opgelopen tot het niveau van 2002 en obligaties de komende jaren een solide rendement kunnen genereren. Hoewel de huidige omstandigheden suggereren dat de rentes in de komende weken en maanden rond de huidige niveaus kunnen blijven, suggereren de fundamentals op langere termijn dat enige daling van de yields te verwachten is naarmate groei en inflatie uiteindelijk afnemen. In dat geval zal een deel van het toekomstige rendement naar voren worden gehaald in de vorm van kapitaalgroei. Met andere woorden, we lijken ons op een strategisch koopmoment voor obligaties te bevinden.”

Yield is min of meer ‘voorbestemd’ voor langlopende vastrentende waarden over langere perioden, aldus Tipp. De rendementen van 1992 tot 2012 waren iets hoger dan de aanvangsrendementen omdat de rente over het algemeen daalde, terwijl de rendementen van 2012 tot 2022 iets lager waren dan de aanvangsrendementen omdat de rente aan het eind van de periode steeg.

Source:

PGIM Fixed Income. Yields and returns based on Bloomberg US Aggregate Bond Index.

Momenteel lijken de rentevooruitzichten vrij evenwichtig. “Door de hoge inflatie, de aanhoudende groei en de lage werkloosheid zullen de centrale banken geneigd blijven de rente te verhogen. Maar de combinatie van de aanzienlijke verhogingen tot nu toe en tekenen dat de groei en de inflatie beginnen te matigen, wijzen erop dat de meeste renteverhogingen achter de rug zijn en dat het opwaartse risico vanaf de huidige niveaus beperkt is. Mocht de groei of inflatie afnemen, dan lijkt het potentieel voor een rentedaling echter ook beperkt, gezien het hoge uitgangspunt voor de inflatie en de lage werkloosheid.”

Langere termijn

“Ondanks de onzekerheden op korte termijn lijkt het duidelijk dat – gezien de demografische en productiviteitsontwikkeling van de meeste ontwikkelde economieën – de groei en de inflatie over enkele jaren lager zullen liggen. Daarom kan de rente een neerwaartse trend blijven vertonen, zij het binnen de normale bandbreedte. In dat geval zouden de rendementen op vastrentende waarden niet alleen kunnen bestaan uit de huidige yields, maar ook kunnen worden aangevuld met kapitaalgroei.

Kortom, de historische stijging van de lange rente vanaf de COVID-dieptepunten tot niveaus die in decennia niet meer zijn gezien, zal een formidabele rugwind voor vastrentende waarden betekenen. Voor obligaties is yield immers in zekere zin vergelijkbaar met het lot, en de recente explosie van de rente heeft de klok twee decennia teruggedraaid, waardoor obligaties zich opmaken voor sterke rendementen in het komende decennium.”

Categorised in: Rente, Research