‘Perfect moment voor Fed voor nieuwe guidance’ (DWS)

“Een nagenoeg perfect moment voor een nieuwe ‘forward guidance’ en het verfijnen van de markverwachtingen”, zo bestempelt Amerika-econoom Christian Scherrmann van vermogensbeheerder DWS de Fed-vergadering van deze week. Het is wat hem betreft bij uitstek het moment voor een substantiëlere invulling van het recent aangepaste monetaire beleidskader.

Hij verwacht geen grote verandering in het versoepelende beleid. Immers: “in het nieuwe beleidskader kunnen de inflatie en de werkloosheid verder oplopen wanneer er niveaus zijn bereikt waarbij men voorheen de monetaire stimulering zou gaan afbouwen.” Hij rekent erop dat de algemene verwachtingen die uitgaan van een gematigd herstel en grote onzekerheid, niet zullen veranderen en dat er rekening moet worden gehouden met tegenvallers.

Scherrmann is daarom vooral benieuwd naar de prognoses van de FOMC-leden voor de economie en de beleidsrente. “Wij denken dat de FOMC-leden aan enigszins hogere rentes gaan denken wanneer de inflatie meer structureel in de buurt van twee procent komt, ondanks het nieuwe flexibele inflatiedoel van gemiddeld twee procent van de Fed. De reden hiervoor is het vertraagde effect van het monetair beleid, waar vaak aan wordt gerefereerd.” Scherrmann wijst erop dat de Fed al langer benadrukt hoe belangrijk de vooruitzichten voor de middellange termijn zijn bij het bepalen van het monetaire beleid. Dit is onveranderd gebleven bij de recente aanpassing van het beleidskader.

“Vanwege het nieuwe beleidskader kunnen de langetermijnprognoses wat gematigder uitvallen dan bij de vergadering van juni. Verder verwachten we meer duidelijkheid te krijgen over het opkoopprogramma. We kunnen ons voorstellen dat de Fed zal aangeven dat het op termijn obligaties met een langere looptijd gaat opkopen, aangezien de financiële omstandigheden een belangrijke factor blijven voor het beleid. Er is nu geen directe noodzaak om dat te doen, maar het zou de flexibeler benadering die de Fed heeft geïntroduceerd compleet maken.”