Optimix: Beurscorrectie maximaal 10% in 8 weken

Hoe staat het met het sentiment onder beleggers? Eén van de manieren om dat te peilen is door gebruik te maken van technische analyse. Dit doorgaans ondergeschoven kindje in de gereedschapskist van de beleggingsanalist heeft altijd al een duidelijke rol in het beleggingsbeleid van Optimix gespeeld. Deze technische analyse duidt op een verhoogde kans op een beursdip na de zomer. Reden voor Opitmix om daarop te anticiperen en de aandelenweging van de portefeuilles enigszins af te bouwen.

Technische analisten worden nog wel eens weggezet als lijnentrekkers of grafiekenkiekers. Optimix pleit er niet voor technische analyse losstaand te gebruiken, noch kan technische analyse beurskoersen voorspellen. Wel is technische analyse een aanvulling op de fundamentele analyse, die gericht is op het duiden van economische en bedrijfsmatige cijfers.

Met behulp van technische analyse kan namelijk gesignaleerd worden wanneer een trend verandert. Historisch besef leert dat het uitermate duur kan zijn langdurig tegen een trend in te zwemmen. Het beleggerscliché the trend is your friend, doet wel degelijk opgeld.

Een populaire technische indicator voor ‘the trend’ is het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Dit is simpelweg de gemiddelde slotkoers over de afgelopen 200 dagen. Optimix grondlegger Ruurt Hazewinkel paste de volgende vuistregel toe: ‘wanneer het 200-daags voortschrijdend gemiddelde 5% afwijkt van haar laagste/hoogste punt dan levert dit een koop/verkoop signaal op’. Deze methode zorgt er niet voor dat op het hoogtepunt verkocht wordt of op het dieptepunt gekocht wordt, maar signaleert significante trendveranderingen.

Op basis van deze indicator is in de afbeelding te zien dat de coronacrash van vorig jaar geen verkoopsignaal was. Door de kortstondige, doch scherpe, koersdalingen bleef de trend van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde intact. De indicator daalde met niet meer dan 1,8%. Optimix verkocht destijds geen aandelen en die beslissing was niet louter gebaseerd op technische analyse. Het snelle ingrijpen van centrale banken en overheden zorgde namelijk voor het snelle koersherstel en het in stand houden van de trend.

Koersverloop S&P 500 Index en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde.

dd7e6e83c192c5d439ce5fac3029cb89e0c5842b

Gedrag in golfbewegingen; de Elliott Wave theorie

Voortbouwend op de technische analyse van Ruurt Hazewinkel heeft Optimix haar gereedschapskist de afgelopen jaren uitgebreid met de ‘Elliott Wave’.

De Elliott Wave theorie is bedacht door Ralph Nelson Elliott in de jaren ’30 van de vorige eeuw. De theorie is gebaseerd op het beginsel dat de prijsvorming op financiële markten een reflectie is van het collectieve sentiment van alle deelnemers daarin. Dit sentiment, en dus de koersen, bewegen zich vervolgens in een golfpatroon dat zich gedraagt volgens analyseerbare principes. Deze golven zijn op verschillende horizonten/gradaties te onderscheiden.

Voor het tactische allocatiebeleid van Optimix is een horizon van circa een jaar het meest opportuun. Echter, beleggen doe je op de lange termijn en daarvoor is het ook zaak het grotere plaatje (‘big picture’) helder te hebben. De Elliott Wave theorie onderscheidt zogenaamde impulsgolven, waarin de koersen stijgen, en correctieve golven, waarin koersen dalen. Elke hoofdtrend kent vijf golven, waarvan er drie in de trendrichting zijn (Golf 1, 3 en 5) en twee (Golf 2 en 4) tegen de trend in gaan. Daarbij gelden de volgende beginselen. Vanaf de piek van Golf 1 (zie afbeelding) dalen de koersen in Golf 2, maar deze daling hoort niet verder te gaan dan de bodem waarop Golf 1 begon. Golf 3 zal nooit de kortste zijn, en is dan ook meestal ook de langste. De daling die vervolgens in Golf 4 wordt ingezet, zal ook niet lager gaan dan het beginpunt van Golf 1. Elke grote golf bestaat op haar beurt uit vijf kleine golven (i-iv).

In de afbeelding is te zien dat na de beurscrash van de ‘grote financiële crisis’ in 2008-09 een nieuwe trend van 5 golven is ingezet. Sinds de coronacrash in Golf 4 bevinden we ons in Golf 5. Binnen deze grotere Golf 5 bevinden we ons vervolgens in de derde Golf (iii). Deze Golf (iii) kan volgens hetzelfde principe ook weer onderverdeeld worden in 5 golven. Op een kleinere schaal suggereert secuur toepassen van de theorie een gerede kans op een correctie vanaf einde zomer. Aangezien deze correctie op een lagere gradatie (kortere horizon) plaatsvindt, zal deze vermoedelijk niet al te diep en al te lang zijn, Optimix schat zo 8-10% in 6 tot 8 weken. Deze correctie is echter niet het einde van de opgaande trend. Deze wordt naar verwachting in het najaar verder in Golf (iii) weer opgepakt. De lange termijn trend – opgaande Golf 5 – zal vervolgens, deo volente, doorzetten tot 2023-2024 naar een niveau van circa 6.000 punten op de S&P 500 Index.

De vijf golven van de Elliott Wave theorie toegepast op de S&P 500 Index.

ca3ce94d2e98bf139f8622260ad3748eed247d84

Als dit technisch beeld naast de fundamentele analyse gelegd wordt, zou het niet gek zijn als die beurscorrectie inderdaad vanaf de nazomer zou plaatsvinden. Het goed verlopende kwartaalcijferseizoen zal dan ten einde zijn. Ook aan het zeer ruime monetaire beleid van de Federal Reserve zal tegen die tijd waarschijnlijk gemorreld worden. Eind augustus zal de Federal Reserve namelijk tijdens de traditionele bijeenkomst in Jackson Hole de afbouw van haar ruime monetaire beleid bespreken. De verkregen inzichten worden vervolgens officieel geformuleerd in haar bijeenkomst in september. Dit zal voor een periode van verhoogde onzekerheid zorgen voor beleggers.

De voortschrijdende gemiddelden en de Elliott Wave theorie zijn enkele van de technische indicatoren die Optimix gebruikt als aanvulling op de fundamentele analyse. Het golfpatroon waarin de koersen zich volgens de Elliott Wave theorie ontwikkelen, heeft sinds de coronadip vorig jaar een nuttige en succesvolle bijdrage geleverd aan de timing van de aan- en verkoopbeslissingen. Mochten de resterende weken van het winstseizoen tot nog groter enthousiasme en hogere koersen leiden dan ziet Optimix vanaf de nazomer een verhoogde kans op een correctie. Anticiperend daarop zullen zij dan winst nemen door het aandelengewicht af te bouwen.Categories: Research