‘Opkomst van een digitale dollar maakt fysieke dollar anticyclischer’

De opkomst van digitaal geld van centrale banken (CBDC, central bank digital currency) zal de dominantie van de Amerikaanse dollar in het internationale financiële stelsel waarschijnlijk eerder vergroten dan verkleinen. De wereldwijde beschikbaarheid van een door de Amerikaanse Federal Reserve uitgegeven CBDC, de digitale dollar, zal de positie van de Amerikaanse dollar als ‘s werelds belangrijkste valuta versterken. De Visie van Tomasz Wieladek, econoom bij T. Rowe Price.

De Amerikaanse dollar domineert momenteel de wereldwijde handelsfacturering. Een van de redenen hiervoor is dat veel grondstoffen worden geprijsd en verhandeld in Amerikaanse dollars. Een andere oorzaak voor de dominantie van de dollar is dat valuta’s van opkomende markten volatieler zijn en daarom een groter risico voor bedrijven vormen.

Dit risico kan worden beperkt door overmakingen in dollars uit te voeren. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het gebruik van dollars voor facturering. Een ervan is dat het duur kan zijn. Een ander nadeel is dat het een risico inhoudt dat veroorzaakt wordt door de discrepantie tussen inkomsten en kosten – een onderneming kan bijvoorbeeld grondstoffen invoeren die in Amerikaanse dollars zijn geprijsd, maar inkomsten ontvangen in de plaatselijke valuta, waardoor het bedrijf zich blootstelt aan een waardevermindering van de lokale valuta.

Beleggers kunnen deze problemen omzeilen door gebruik te maken van CBDC’s, die gebruik maken van distributed ledger-technologie, waardoor betalingen onmiddellijk kunnen worden verrekend en zodoende krediet- en valutarisico’s verminderen. Grensoverschrijdende transacties via CBDC’s kunnen binnen enkele seconden worden afgewikkeld, in plaats van enkele dagen. Hierdoor kijken veel centrale banken met belangstelling naar CBDC’s.

Hoewel de invoering van CBDC’s de voordelen van het gebruik van de dollar als fiatvaluta voor handelsfacturering kan verminderen, kan zij uiteindelijk de dominantie van de dollar als digitale valuta versterken. Een door de Fed uitgegeven digitale dollar zal zeer geloofwaardig, liquide en overal verkrijgbaar zijn – en dus aantrekkelijker voor bedrijven dan de meeste lokale CBDC’s – hoewel dit uiteindelijk zal afhangen van het soort goederen waarin wordt gehandeld.

Een digitale dollar kan de risicopremie van valuta’s van opkomende markten verhogen

De Amerikaanse dollar is niet alleen de dominante valuta voor facturering, maar is ook het belangrijkste internationale ruilmiddel, goed voor 44% van alle transacties. In tijden van macro-economische stabiliteit kunnen burgers van opkomende landen ervoor kiezen hun lokale CBDC’s te gebruiken voor transacties, als ruilmiddel, en voor waardeopslag. Tijdens een recessie, lokaal of mondiaal, kunnen zij echter de voorkeur geven aan een digitale dollar boven de lokale CBDC, vooral in landen met een hoge inflatie en een zwakke geloofwaardigheid van de overheid. De wereldwijde beschikbaarheid van digitale dollars, ook al gaat het om kleine bedragen, kan ervoor zorgen dat tijdens een recessie spaartegoeden onmiddellijk naar de wereldwijd safe haven gaan, waardoor de risicopremies van de lokale valuta stijgen.

CBDC’s kunnen het risico van financiële desintermediatie vergroten

Waarschijnlijk zullen particulieren in opkomende landen digitale dollars kiezen als hun favoriete safe haven Waarom niet een CBDC uit een andere ontwikkelde economie? Eén antwoord hierop is dat maar weinig landen de liquiditeit en de geloofwaardigheid van het monetaire beleid kunnen bieden zoals de VS om de noodzakelijke schaalvoordelen te behalen. Een van de belangrijkste redenen waarom de VS wereldwijde toegang tot hun CBDC’s kunnen verlenen, is dat de invoering van CBDC’s in de VS waarschijnlijk een veel kleiner effect op de desintermediatie zal hebben dan in andere landen.

Het Amerikaanse financiële stelsel heeft veel diepere en meer ontwikkelde niet-bancaire kapitaalmarkten dan de rest van de wereld. Bancaire financiering maakt slechts ongeveer 25% uit van de financiële intermediatie in de VS, tegen 70% in de eurozone. De vrees voor desintermediatie zal daarom een kleinere hindernis vormen voor de invoering van CBDC’s in de VS, wat betekent dat er minder beperkingen zijn op de hoeveelheid digitale dollars die burgers mogen aanhouden. De huidige financiële structuur van de VS zal Amerikaanse beleidsmakers dus minder ontmoedigen om een digitale dollar in te voeren en er een wereldwijd toegankelijk financieel instrument van te maken.

Dominantie van digitale dollars zal waarschijnlijk het meest gevoeld worden in landen die grondstoffen exporteren

De dominantie van de dollar zal waarschijnlijk sterker worden in opkomende markten, die grondstoffen exporteren omdat de prijs van goederen in dollars zal blijven en transacties in digitale dollars waarschijnlijk goedkoper zullen worden. In opkomende economieën met een sterk budgettair kader en goede institutionele kwaliteit zullen consumenten echter worden gestimuleerd om over te schakelen op CBDC-transacties in lokale valuta vanwege de voordelen op het gebied van snelheid en efficiëntie. Het onderscheid tussen deze twee soorten opkomende markten zal steeds belangrijker worden bij beleggingen binnen deze activaklasse.

De opkomst van een digitale dollar kan bewegingen in de Amerikaanse dollar ook anticyclischer maken. In tijden van wereldwijde crisis zullen burgers overal ter wereld hun spaargeld waarschijnlijk omzetten in digitale dollars, waardoor de vraag naar dollars stijgt en de munt sterker wordt. Anderzijds zullen in tijden van economische stabiliteit de kosten van het aanhouden van een digitale dollar waarschijnlijk opwegen tegen de voordelen voor bedrijven en huishoudens buiten de VS. Inzicht in deze dynamiek, en hoe deze wordt versterkt door de invoering van een op grote schaal beschikbare dollar CBDC, zal essentieel zijn voor actieve wereldwijde obligatie- en valutamanagers.

Categorised in: Research, Valuta