Ondenkbaar, een lagere euro/dollar

Vergeet dat de euro/dollar structureel zal dalen. Durf er niet eens over te fantaseren.

Europa mist de kracht om een vuist te maken tegen de VS en China, die in feite beide eenzelfde politiek voeren door het eigen land sterk te maken, de binnenlandse markt af te schermen voor buitenlandse krachten en de concurrentie aangaan met een lagere valuta. VS-president Trump zegt het als een cowboy uit Texas: America First. De daden van China-president Xi zijn niet anders. En wat doet Europa, nota benen de tweede economie van de wereld; die van de Europese Unie is slechts iets meer dan 10% kleiner dan de VS en bijna de helft groter dan de Chinese. Waar blijft de krachtige stem die zegt: Europe First. Helaas blijft Europa als een koloniaal teruggrijpen op oude succesformules en is blind voor de poorten die nog slechts op een kiertje staan. De periode van globalisering is voorbij. Het is nu de periode van First Me.

Het is niet voor niets dat de VS een van de belangrijkste olieproducenten ter wereld is geworden, de energiemarkt naar haar hand zet en de markten beschermt door de aankondiging, gisteren, om 30% invoerrechten te heffen op zonnepanelen. Zowel China als de VS kunnen in toenemende mate hun economie op eigen kracht draaiende houden en zelfs versnellen door middel van robotisering. Overtallige productie zal een weg buiten de grenzen moeten vinden en dat kan in een ontglobalde economie alleen met een lagere dollar en lagere yuan. De valutaoorlog gaat een nieuwe fase in.

ECB-president Draghi is echt niet bij machte om dat proces – met als gevolg een hogere euro – te keren. Hij kan hooguit het proces vertragen door de onvermijdelijke monetaire verkrapping met monetair zalvende woorden uit te smeren, zeker zolang Europese politici de boodschap van een global economie blijven prediken, pratend blijven vasthouden aan de vergane economische orde. Europa gedraagt zich als een bejaarde die niet kan omgaan met een smartphone en daardoor niet is opgewassen tegen een groot aantal stormachtige krachten als America First, de stille kracht van China, het verval de euro en niet te vergeten een gemis aan innovatie en digitalisering.

Lees hier het orginele bericht:

Categorised in: Eddytorial, Opinie, Valuta

Zoeken op categorieën met specifieke info..

%d bloggers liken dit: