NN Group: Dividend uitkeren en aandelen inkopen

Leuk dat NN Group weer eigen aandelen gaat inkopen en dividend gaat uitkeren. Het aandeel kan ook wel zo’n opsteker gebruiken, omdat het noteert ongeveer 60% beneden de boekwaarde. Op weekbasis ligt de bovengrens van de bandbreedte op 35 euro en op maandbasis op 40 euro.

De koers is 3% hoger op 34,00 euro, wat echter niet rijmt met de operationele gang van zaken over de eerste zes maanden. Het operationele resultaat steeg met slechts 1,3% tot 926 miljoen euro en het nettoresultaat daalde met 48% naar 587 miljoen euro. Het werkkapitaal ofwel operations capital generation daalde met 22% naar 543 miljoen, wat wordt toegeschreven aan de coronacrisis en de lage rente. Het werkkapitaal zal naar een hoger niveau moeten voor een gezonde hefboomwerking voor groei. Vooralsnog lijkt dat een lastig hobbeltje in het huidige klimaat, maar het is ongetwijfeld even tijdelijk als lastig.