Niets aantrekken van inflatiespook

Beleggers worstelen met de inflatie. Hoe speel je daarop in? Hoe scherm je de inflatierisico’s af. Is de angst terecht?

“Het reflatiethema raakt in een stroomversnelling nu de inflatieverwachtingen, de rente op schatkistpapier en de grondstroffenprijzen stijgen”, meent Fidelity. Kansen worden nog gezien voor obligaties met looptijden van 1 tot 10 jaar. Inflatie is hard om weg om te bewegen rond de doelstelling van 2%.

Beleggers die kiezen voor vastrentende waarden zouden ook kunnen kiezen voor de Proshares Inflation Expectations ETF op 25 euro in Duitsland ofwel 29,93 dollar in New York. Deze ETF is gebaseerd op het rendement van 30-jarige obligaties met een hedge tegen inflatie.

Let wel, deze index is sinds begin vorig jaar al met 20% gestegen. Gezien de ontwikkeling van de Relatieve Sterke Index kan worden gesteld dat de inflatieverwachtingen overspannen zijn.

Stijgende prijzen van commodities worden gezien als een aanjager van de inflatie. De CoreCommodity CRB Index staat op 189 en is 70% hoger dan begin 2020. De index staat nog ver onder het niveau van ruim 300 in 2014. In de VS stond de inflatie toen 30 basispunten hoger dan nu. In Europa was de inflatie in 2014 ongeveer de helft van het huidige niveau. De opwaartse kracht kan gemakkelijk en snel omslaan in een kentering.