MSCI World Index geeft vertekend beeld

Elke belegger die zich vandaag bezighoudt met ETF’s kan niet om de MSCI World Index heen. Maar hoeveel diversificatie biedt de MSCI World werkelijk? Met een wereldwijde spreiding van ongeveer 1.600 bedrijven is ongeveer 65 procent van het gewicht van de index afkomstig uit de VS, gevolgd door Europa met ongeveer 30 procent. De uiteraard kleine rest is een afspiegeling van Aziatische bedrijven. Maar het mondiale gewicht is de laatste jaren aanzienlijk verschoven.

Frank Schwarz, fondsmanager MainFirst: “Volgens een studie van Global Fortune zijn in totaal 203 van de 500 bedrijven met de hoogste omzet in Azië gevestigd. China en Japan alleen al zijn goed voor 188 van deze bedrijven. Gezien de innovatiesnelheid in Azië zou het een grote vergissing zijn dit continent te verwaarlozen. In de afgelopen acht jaar is de omzet van het gemiddelde bedrijf in de MSCI World met slechts 4 procent per jaar gestegen. De grote ontwikkelde economieën die door de index worden gedekt, aangevoerd door de VS, zouden een decennium van tragere groei tegemoet moeten zien. In plaats daarvan zien we landen als Zuid-Korea en China zwaar investeren in onderzoek en ontwikkeling om met succes het leiderschap van de westerse wereld uit te dagen, zoals de afgelopen jaren al duidelijk is geworden.”

Wie de komende 10 jaar wil profiteren van trends in de technologiesector, kan in zijn assetallocatie niet om het Aziatische continent heen. Daarom lanceerden we onlangs het MainFirst Megatrends Asia fonds met een beleggingsvolume van bijna USD 90 miljoen om onze beleggers een onbelemmerde toegang te geven tot deze groeimarkt. Wij zien hier het Silicon Valley van de toekomst, althans gedeeltelijk. Tegelijkertijd ontwikkelen en stimuleren Aziatische staten steeds sneller nieuwe bedrijfsmodellen. Zo heeft China in 2020 de VS ingehaald op het vlak van uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en naar verwachting zal de Volksrepubliek hierin jaarlijks al ongeveer 900 miljard USD investeren tegen 2025.

In Azië situeren de grootste kansen zich op het vlak van kerntechnologieën zoals halfgeleiders, e-voertuigen, artificiële intelligentie, robotica en automatisering. De technologische epicentra zijn Zuid-Korea, Japan, China en Taiwan. Het effect van de economische vooruitgang en de toenemende welvaart zal zich onvermijdelijk manifesteren op de markten voor consumptiegoederen. Hoewel het niet uitgesloten is dat ook Europese merkgroepen van de Aziatische dynamiek zullen profiteren, gaat de Chinese overheid steeds meer lokale merkfabrikanten promoten.

Duurzaam beleggen in Azië?

Qua integratie van ESG-criteria in hun beleggingsproces blijven Aziatische beleggers ver achter op andere continenten. Terwijl fondsen met een Europese beleggingsfocus ervan profiteren dat grote ondernemingen al jaren duurzaamheidscijfers publiceren en door kredietbeoordelaars worden geanalyseerd, is dit een echte uitdaging voor een fonds dat in Azië belegt.

Regulering van Chinese technologieplatforms

In het vierde kwartaal van 2020 werd de beursgang van het Chinese technologiefinancieringsbedrijf ANT Group van overheidswege stopgezet. Sindsdien zorgden interventies van de regelgever voor onzekerheid in een reeks sectoren. Vooral grote technologieplatforms zijn getroffen. De intenties van de Chinese regering lijken echter een patroon te volgen. De beleidsmakers willen nu eenmaal meer toegang tot gegevens krijgen. Bovendien zorgt de poging om de grote quasi-monopolies op te breken voor meer concurrentie.

Ondanks de wijdverbreide bezorgdheid kunnen dergelijke maatregelen op middellange termijn zelfs leiden tot een toename van de economische welvaart doordat de concurrentie tussen de afzonderlijke platforms wordt gestimuleerd. Zolang er geen definitieve duidelijkheid is over de omvang van deze kunstmatige ingrepen, is het oppassen met beleggingen in grote Chinese platforms. Ook de politieke felheid waarmee investeringsprioriteiten momenteel worden ondersteund, mag men niet onderschatten. Met name e-voertuigen, lithium-ionbatterijen, hernieuwbare energiebronnen en welvaartsgroei van de bevolking zijn impulsen die op lange termijn kansen bieden en tegelijk een blijvende impact hebben op de samenleving.