Mooie winstgroei en vooruitzichten Microsoft

Microsoft is in de nabeurs met 3,7% gestegen tot 240,92 dollar. Het aandeel wordt verhandeld tegen 34 keer de toekomstige winst. Duur of een koopje? De chart voor Microsoft geeft aan dat voor de notering in Frankfurt een zware historische weerstand ligt van 190 euro.

De onderneming heeft in de verslagperiode op jaarbasis de omzet met 17% zien toenemen, wat sterker is dan de 12% in het voorlaatste kwartaal. De aanjagers zijn Azure, Office 365 en andere aan de cloud gekoppelde diensten, maar dat is natuurlijk een strategische beslissing die de onderneming enkele jaren geleden heeft genomen. Azure groeide in de verslagperiode met 50% en Office 365 met 21%.

De gerealiseerde winst per aandee van 2,03 dollar ligt ruim boven de raming van 1,64 dollar. De omzet van 43,1 miljard dollar is 8% meer dan geraamd. Voor de nieuwe verslagperiode wordt een omzetgroei geraamd van 16,5%, meer dan waar analisten op hadden gerekend.

Er zijn voldoende groeiimpulsen te verwachten in de komende kwartalen. Desktop wordt duidelijk ondergeschikt aan cloud. Teams op de desktop of in de cloud werkt precies hetzelfde. Outlook gaat dezelfde kant op, ongetwijfeeld gevolgd door de andere app-onderdelen van Office. Desktop-apps dienen ter ondersteuning voor het geval de cloud ‘even’ niet bereikbaar is.