Monex: Daling euro/dollar was tijdelijk

De euro is in de eerste weken van 2021 in een rap tempo gezakt ten opzichte van de dollar, van ver boven de 1.23 tot aan halverwege de 1.21, maar met de huidige marktontwikkelingen is het waarschijnlijk dat het valutapaar zijn koers binnen de kortste keren terug manoeuvreert en de stijging die eind 2020 werd ingezet opnieuw zal voortzetten, meent Ima Sammani, valuta analist bij Monex Europe.

EURUSD tijdelijk uit het veld geslagen door Amerikaanse politiek, besmettingsaantallen en lockdowns, maar op weg naar een opwaartse beweging

69a086ca371651a37da6f59354c3666ff4e88594

De euro is tussen december en januari snel gestegen van 1.19 tot ver in de 1.23 ten opzichte van de dollar. Hierna kreeg het valutapaar last van tegenwind door de politieke ontwikkelingen in de VS, maar Monex verwacht dat de dollarzwakte dit jaar zal aanhouden en EURUSD daardoor zal blijven stijgen in 2021.

De eerdere neerwaartse dollar-dynamiek was het gevolg van een samenkomst van factoren die het risicosentiment beïnvloedden. Hieronder vallen de verminderde politieke risico’s na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, een dovish draai aan het beleid van de Fed door de aankondiging van average inflation targetting (AIT), en verminderde interesse in veilige haven valuta’s door het verwachte economisch herstel dit jaar.

Tijdelijke dollarsterkte in januari

De dollarzwakte is in januari echter omgedraaid in dollarsterkte toen de Democraten twee Senaatszetels in Georgia wonnen en daarmee een minimale meerderheid in de Senaat verkregen. Met de verkiezingen in november was nog te zien dat een zogenaamde blue wave, waarbij de Democraten het presidentschap, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen zouden krijgen, door markten werd gezien als een reden voor dollarzwakte. Dit zou namelijk de mogelijkheid dat het budgettair beleid verruimd wordt, vergroten, en daardoor de dollar verzwakken. Inmiddels hebben de markten echter gemerkt dat de Democratische meerderheid in de Senaat te klein is om langetermijnplannen uit te voeren. Voor beleid dat gaat over een periode langer dan een jaar is een 3/5 meerderheid in de Senaat (60 stemmen) nodig om het plan door de Senaat te loodsen, terwijl voor stimuleringsplannen op de korte termijn (<1 jaar) slechts een eenvoudige meerderheid (51%) nodig is.

In januari werd dus duidelijk dat het budgettaire beleid, ondanks de blue wave, met begrenzingen te maken krijgt, en dat heeft de dollar een zetje omhoog gegeven. Aan de andere kant werd er mogelijk op de euro gedrukt door de verhoogde besmettingsaantallen in de eurozone en de bijbehorende aangescherpte en verlengde lockdown maatregelen, terwijl veilige havens (waaronder de Amerikaanse dollar) weer voordeel haalden uit het verhoogde risico in de markten. Toch blijft het vooruitzicht positief voor EURUSD en voorziet Monex het valutapaar in het komende half jaar weer aansterken als de vaccinaties wereldwijd op gang komen en overheden aanstalten maken om de economieën weer te heropenen.

De procyclische aard van de euro betekent dat de munt goed gepositioneerd is om te profiteren van het wereldwijde herstel als grote economieën op een bepaald moment in de loop van het jaar weer opengaan. In combinatie met de visie van Monex op een zwakkere dollar, kan de EURUSD-sterkte in 2021 worden voortgezet.

Categorised in: Research, Valuta