Meer oog voor waarde

Beleggers worden geconfronteerd met een extreem gepolariseerde aandelenmarkt waarbij het verschil tussen goedkope en dure aandelen op recordhoogte is gekomen en doet denken aan de IT-hausse in 2000-2001.

Jonas Edholm, fondsbeheerder van Skagen Focus, meent dat er daarom een massale rotatie zit aan te komen van overgewaardeerde ‘low-volatility’ groeiaandelen naar aantrekkelijk geprijsde waardeaandelen met sterke kasstromen en materiële activa. Op een gegeven moment zal waardering weer serieus meetellen.

Oorzaken onderpresteren waardebeleggen

Edholm ziet vijf krachten als oorzaak voor het onderpresteren van waarde- ten opzichte van groeibeleggen.

• De sterke toestroom naar passieve beleggingsproducten leidt kapitaal naar de grootste bedrijven ter wereld. Beleggers volgen daarmee eigenlijk een momentum-achtige strategie, waardoor dure bedrijven nog duurder worden.

• De opkomst van de Super Big-Tech heeft winnaars en verliezers tot gevolg, waarbij de techreuzen hoge toetredingsdrempels opwerpen en ontwrichtend te werk gaan. De waarderingen van deze kasgeldverslindende tech-bedrijven schieten door het plafond, terwijl bedrijven in de media en de retail uit de gratie zijn.

• De ultra-lage rente vergroot de aantrekkingskracht van bedrijven met onrealistische hoge langetermijnverwachtingen. Maar een kleine verhoging van de rente kan al leiden tot een ernstige contractie, vreest Edholm.

• De kortetermijnfocus van beleggers en het krimpende aanbod van waardebeleggers leiden tot kuddegedrag van actieve fondsen richting momentum-achtige aandelen.

• Het idee dat immateriële activa de belangrijkste bron van groei is, zet traditionele ratio’s op achterstand. Koerswinstverhouding, of price/book ratio worden sceptisch bekeken.

Nifty versus Thrifty

Edholm trekt een parallel met de zeventiger jaren, toen de ‘Nifty-Fifty’, een groep Amerikaanse groeiaandelen tegen absurde waarderingen werden verhandeld. Maar toen de olieprijzen in 1973 stegen en de inflatie de rente omhoog duwde, verdampte het enthousiasme voor deze aandelen. Nu is er een nieuwe groep elitaire aandelen met utopische groeiverwachtingen, zoals Netflix. Zij koersen tegen ongekende multiples en zijn goed voor 6% van de totale MSCI AC World Index. Amerikaanse bedrijven hebben daarin de overhand, met name uit de tech- en healthcare sector. Daartegenover staat de ‘Thrifty-Fifty’, de groep goedkoopste aandelen uit deze index. Daartoe behoren Porsche, KB Financial en Gazprom. Zij zijn niet populair, maar wel erg aantrekkelijk geprijsd. Het verschil in prestaties tussen beide groepen bedraagt 120% sinds 2017 en 450% over het afgelopen decennium.

Vijf redenen voor omslag naar waardebeleggen

Volgens Edholm zijn er vijf redenen die op de middellange tot lange termijn kunnen leiden tot een radicale omslag ten gunste van waardeaandelen.

• De Super-Big Tech raakt over zijn hoogtepunt heen, met een ontwrichtende impact op de wereldeconomie. De huidige groeipercentages zijn op termijn onhoudbaar en de techbedrijven krijgen met meer regulering te maken.

• Waarderingen op dermate laag niveau zal consolidatie in de hand werken. Bepaalde marktsegmenten zijn op dit moment zo goedkoop geprijsd, dat ze rijp zijn voor private equity en strategische investeerders, om de echte waarde te ontsluiten.

• Aan de horizon doemt een nieuwe stimulering op, in de vorm van synchrone verruiming. Kleine veranderingen in de rente kunnen een negatief effect hebben op de waarderingen van de dure segmenten in de markt, waardoor kapitaalstromen verlegd worden naar kasgeld-genererende waardeaandelen.

• Een oplossing in het handelsconflict. De handelsspanningen hebben geld richting safe havens gedreven. Ontspanning in het conflict kan gunstig uitpakken voor waardeaandelen.

• Als grote bedrijven te maken krijgen met tegenvallende groeipercentages en achterblijvende verwachtingen, kunnen de kapitaalstromen verlegd worden naar kleinere en minder populaire waardeaandelen.

Een intrigerende cocktail van overrijpe groeipercentages, aanpassingen in kapitaalstromen, ontdooiende handelsspanningen, monetaire en budgettaire stimulansen en verhoogde M&A-activiteiten zouden de rotatie van groei-aandelen naar waarde-aandelen kunnen aanjagen. Het zou op zijn minst wijzen op een meer evenwichtige beleggingsaanpak tussen wat het afgelopen decennium heeft gewerkt en wat in de afgelopen eeuw succesvol is geweest.

Zoeken op categorieën met specifieke info..

%d bloggers liken dit: